ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W WAŁCZU

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W WAŁCZU

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiach II stopnia (magisterskich) i jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje następujące dziedziny nauki: społeczne, inżynieryjno-techniczne, humanistyczne oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ponadto, uczelnia oferuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji w postaci przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie wiedzy nabytej w toku głównych kierunków studiów.

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu oferuje chętnym studentom także system studiów umożliwiających łączenie studiów i pracy zawodowej. Realizowane jest to w ramach indywidualnej organizacji studiów.

Szeroka oferta edukacyjna stwarza również duże możliwości wyboru studiów zgodnie z profilem zainteresowań i pasji oraz takiego pokierowania swoim wykształceniem, aby być konkurencyjnym na trudnym rynku pracy.

Jesteśmy gwarantem jakości kształcenia, nie tylko dlatego, że jako uczelnia publiczna mamy ustawowy obowiązek zapewnienia jakości kształcenia i podlegamy systematycznie ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale przede wszystkim dlatego, że zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowym atutem jest własna, nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna.

Naszym studentom oferujemy szeroki zakres możliwości rozwijania zainteresowań, wspieramy studenckie inicjatywy, rozrywkę, akademickie rywalizacje sportowe oraz wspomagamy budowę ścieżek kariery zawodowej.

Uczelnia nie tylko aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu, ale w coraz większym stopniu rozwija współpracę międzynarodową, obejmującą wyjazdy studentów i pracowników uczelni do zagranicznych uczelni partnerskich oraz przyjazdy studentów i pracowników z tych uczelni. Najważniejszy z programów europejskich, Erasmus+, oferuje studentom stypendia na studia i praktyki za granicą, co daje możliwość doskonalenia języków obcych, poznania sposobu nauczania w innych krajach, zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i nawiązania nowych znajomości.

Zapraszamy do studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, w przekonaniu, że studia na naszej Uczelni pozwolą nie tylko sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, ale jednocześnie sprawią satysfakcję i przyczynią się do urzeczywistnienia osobistych ambicji i marzeń.

KIERUNKI STUDIÓW

LICENCJACKIE STUDIA I STOPNIA

Administracja

 • Administracja samorządowa
 • Administracja celno-skarbowa

Finanse i Rachunkowość

 • Płace i kadry
 • Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie
 • Menedżer projektów europejskich

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką
 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Wychowanie Fizyczne

 • Nauczycielska z korekcją wad postawy
 • Nauczycielska z trenerem personalnym

INŻYNIERSKIE STUDIA I STOPNIA

Informatyka

 • Administrator sieci
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Informatyka śledcza

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Lean Management
 • Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie

Inżynier Przemysłu 4.0

 • Zrobotyzowane systemy produkcyjne
 • Inżynierskie techniki komputerowe
 • Mechanik lotniczy

MAGITERSKIE STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie

 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzenie sprzedażą
 • Zarządzanie projektami IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pedagogika

 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pomocą socjoterapeutyczną
 • Pedagogika prewencji patologii i zagrożeń społecznych

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

REKRUTACJA

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
ul. Wojska Polskiego 99
78-600 Wałcz

E-mail: dziekanat@answalcz.pl
Tel.: 67 259 09 77
Tel.: 67 259 09 78