studiuj psychologię w województwie zachodniopomorskim!

Psychologia jest jedną z najbardziej interesujących dziedzin nauki, ponieważ dotyczy każdego z nas. Bada ona mechanizmy i prawa kierujące ludzką psychiką, zachowania człowieka, wpływ różnych zjawisk na interakcje z drugim człowiekiem, czy otoczeniem.

Studia psychologiczne oferowane przez uczelnie publiczne i niepubliczne są to 5-letnie jednolite studia magisterskie, jednak niektóre uczelnie oferują 3-letnie studia licencjackie z nauk pokrewnych np. psychologia w biznesie (ukończenie takiego kierunku studiów nie umożliwia pracy z pacjentem!), uzupełnione o 2-letnie studia magisterskie.

 

Aby dostać się na psychologię, warto rozważyć zdawanie na maturze takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

kto oferuje naukę psychologii?

Wyższa Szkoła Bankowa

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PSYCHOLOGIA

Psychologia jest jedną z najbardziej interesujących dziedzin nauki, ponieważ dotyczy każdego z nas. Bada ona mechanizmy i prawa kierujące ludzką psychiką, zachowania człowieka, wpływ różnych zjawisk na interakcje z drugim człowiekiem, czy otoczeniem.

Studia psychologiczne oferowane przez uczelnie publiczne i niepubliczne są to 5-letnie jednolite studia magisterskie, jednak niektóre uczelnie oferują 3-letnie studia licencjackie z nauk pokrewnych np. psychologia w biznesie (ukończenie takiego kierunku studiów nie umożliwia pracy z pacjentem!), uzupełnione o 2-letnie studia magisterskie.

Aby dostać się na psychologię, warto rozważyć zdawanie na maturze takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Psychologia jako kierunek studiów

Psychologia to bardzo wszechstronny kierunek studiów, który pozwala lepiej zrozumieć, co kieruje drugim człowiekiem, jak różnorodne podejście mogą mieć ludzie do wielu zjawisk, w jaki sposób dokonywane są czasami wybory, dlaczego powstają konflikty międzyludzkie, oraz jak im zapobiegać i je rozwiązywać. Psychologia jest idealnym wyborem dla osób twórczych, komunikatywnych i zorientowanych na rozwój osobisty. W trakcie toku studiów absolwent przygotowywany jest do efektywnego komunikowania się z ludźmi, umiejętnego działania pod presją, radzenia sobie ze stresem, obserwacji i poprawnej diagnostyki otaczających nas osób, dobrej pracy zespołowej oraz kierowania zespołem, opisywania emocji, wykrywania zaburzeń. Praca psychologa to nie tylko współpraca z pacjentem podczas terapii, w ogólnym pojęciu jest to wspieranie rozwoju człowieka. Istnieje wiele możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu psychologii.

Najczęściej oferowane do wyboru specjalizacje w trakcie 5-letnich studiów magisterskich to:

  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Psychologia doradztwa zawodowego
  • Psychologia w biznesie
  • Psychologia rodziny

Psychologia – czy to tylko praca kliniczna?

Zapewne pierwsze skojarzenie z pracą psychologa, jakie masz to gabinet terapeutyczny, poradnia zdrowia psychicznego i praca z pacjentem. Jak najbardziej, lecz absolwent studiów psychologicznych może znaleźć zatrudnienie zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach wychowawczych, w działach Human Resources w wielu firm, ośrodkach pomocy społecznej, miejscach interwencji kryzysowych, telefonach zaufania, fundacjach, firmach doradczych. Zdarza się również, że psycholog współpracuje z osobami wymagającymi specjalnej opieki, pomocy, czy osobami z niepełnosprawnościami. Jeżeli absolwent zdecydował się na kliniczną ścieżkę kariery, to najczęściej dąży do prowadzenia własnej praktyki psychologicznej.

Studiuj psychologię w województwie zachodniopomorskim

Studia to nie tylko nauka, ale również niezwykły czas w życiu wzbogacający nas o doświadczenia. Wybierając studia w województwie zachodniopomorskim, masz okazję zapoznać się z bogatą ofertą regionu, zwiedzać wspaniałe zabytki (takie jak: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Brama Królewska w Szczecinie, Fort Gerharda w Świnoujściu, a miłośnicy militarnych klimatów na pewno docenią pozostałości po II wojnie światowej, w postaci bunkrów zlokalizowanych na plaży w Bobolinie), i spędzić czas z przyjaciółmi nad Bałtykiem.