Zachodniopomorska Mapa Akademicka

Zachodniopomorska Mapa Akademicka

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą
studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki kierunkach. Nasze kierunki mają program studiów uwzględniający najnowsze trendy
w rozwoju zielonych technologii oraz wychodzą naprzeciw rozwijającego się przemysłu z uwzględnieniem gospodarki przyjaznej środowisku. Programy te zmieniamy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozwala na dostosowanie profilu naszego absolwenta do potrzeb rynku pracy.

Trójkąt Wiedzy

Kształcenie na Wydziale bazuje na „trójkącie wiedzy”, który uwypukla zintegrowane podejście do badań, innowacji i nauczania. Nasi studenci współpracują z kadrą naukowo-dydaktyczną w relacji „mistrz-uczeń”.

Opracowane technologie, uzyskane patenty oraz opublikowane prace czynią z nas jeden z najbardziej innowacyjnych ośrodków naukowych
w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na Wydziale.

 

POZNAJ NASZE KOŁA NAUKOWE!

  1. Studenckie Koło Naukowe “α-reaktywni”
  2. Studenckie Koło Naukowe “Inżynier”
  3. Studenckie Koło Naukowe “Kwant”
  4. Studenckie Koło Naukowe “Liga Ochrony Przyrody”
  5. Studenckie Koło Naukowe “Organik” (zawieszone do 3.10.2024)
  6. Studenckie Koło Naukowe “Allchemicy”
  7. Studenckie Koło Naukowe “Zielona Chemia”
  8. Studenckie Koło Naukowa „Faza”

WRS – WYDZIAŁOWY SAMORZĄD STUDENCKI

W czym jeszcze jesteśmy dobrzy?

Potrafimy również zdobywać fundusze na doskonalenie oferty kształcenia i wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania (projekt ZUT 2.0
i ZUT 4.0). Nasi studenci mogą rozwijać swoje projekty i pomysły naukowe w pracowni FabLAB, w miejscu fabrykacji i kreatywnego myślenia wzorowanego na amerykańskiej uczelni MIT.

Nasi absolwenci mogą liczyć na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów.
Są bardzo cenieni i poszukiwani na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Absolwenci zainteresowani dalszym rozwojem naukowym mogą zapisać się do Szkoły Doktorskiej. Dla pracujących zawodowo oferujemy udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”.

INFORMATOR WYDZIAŁOWY (POLSKI)

FACULTY HANDBILL (ENGLISH)

Kierunki studiów

KIERUNEK: CHEMIA
INFORMATOR KIERUNKOWY

FIELD OF STUDY: CHEMICAL ENGINEERING
FIELD HANDBILL (ENGLISH)

KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
INFORMATOR KIERUNKOWY

KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INFORMATOR KIERUNKOWY

KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW
INFORMATOR KIERUNKOWY

KIERUNEK: INŻYNIERIA W MEDYCYNIE
INFORMATOR KIERUNKOWY

FIELD OF STUDY: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
FIELD HANDBILL (ENGLISH)

Rekrutacja

Galeria zdjęć

Galeria Wideo

Kontakt

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

tel.: +48 91 449 49 64
e-mail: wtiich@zut.edu.pl