ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska oferuje kandydatom 30 kierunków o profilu technicznym, ekonomicznym, humanistycznym i artystycznym. Uczelnia dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, bogatą bazą laboratoryjną i dobrze wyposażonymi pracowniami. Zapewnia najlepsze warunki do nauki i rozwoju, szeroki system stypendialny, stale dostosowuje kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów. Studia na Politechnice Koszalińskiej gwarantują optymalne przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

 

 

 

ODNOŚNIK DO PDF Z ALBUMEM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Kierunki Studiów

Wydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Wydział Elektroniki i Informatyki

Historia Wydziału Elektroniki i Informatyki  rozpoczęła się w 1989 roku poprzez powołanie Zakładu Elektroniki, który stanowił podwaliny dla przyszłego Instytutu Elektroniki, a następnie Wydziału Elektroniki Swoją aktywność oraz dominującą rolę ośrodka dydaktycznego i naukowego w regionie realizuje poprzez badania naukowe, kształcenie akademickie oraz upowszechnianie wiedzy. Misją Wydziału, odzwierciedloną w programach studiów, jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w dyscyplinach Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz Informatyka techniczna i telekomunikacja, przyczyniających się do rozwoju nauki i gospodarki regionu i kraju.

KIERUNKI STUDIÓW

Elektronika i Telekomunikacja
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
optoelektronika X X    
systemy automatyki X X    
systemy elektroniczne i telekomunikacyjne X X    
inżynierskie zastosowania informatyki X X    
elektronika systemów sterowania     X X
elektronika użytkowa     X X
optoelektronika i fotoenergetyka     X X
systemy i sieci telekomunikacyjne     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
optoelektronika 3,5-letnie studia inżynierskie    
systemy automatyki    
systemy elektroniczne i telekomunikacyjne    
inżynierskie zastosowania informatyki    
elektronika systemów sterowania     1,5 – roczne studia magisterskie
elektronika użytkowa    
optoelektronika i fotoenergetyka    
systemy i sieci telekomunikacyjne    

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja przygotowany jest, między innymi,  do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania,  eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista branży elektronicznej i telekomunikacyjnej
 • operator sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • projektant systemów elektroniki i telekomunikacji
 • projektant podzespołów elektronicznych
 • operator aparatury elektronicznej
Informatyka
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
administrowanie sieciami komputerowymi X X    
informatyka w zarządzaniu X X    
inżynieria systemów i baz danych X X    
inżynieria testów oprogramowania X X    
programowanie komputerów i sieci informatyczne X X    
programowanie systemów automatyki X X    
technologie internetowe i mobilne X X    
informatyczne systemy zarządzania     X X
inteligentne systemy informatyczne     X X
przetwarzanie i eksploracja danych     X X
rozproszone systemy informatyczne     X X
systemy informatyki przemysłowej     X X
zastosowania systemów baz danych     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
administrowanie sieciami komputerowymi 3,5-letnie studia inżynierskie    
informatyka w zarządzaniu    
inżynieria systemów i baz danych    
inżynieria testów oprogramowania    
programowanie komputerów i sieci informatyczne    
programowanie systemów automatyki    
technologie internetowe i mobilne    
informatyczne systemy zarządzania     1,5 – roczne studia magisterskie
inteligentne systemy informatyczne    
przetwarzanie i eksploracja danych    
rozproszone systemy informatyczne    
systemy informatyki przemysłowej    
zastosowania systemów baz danych    

 

Absolwent kierunku Informatyka ma wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii IT.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • administrator systemów i sieci komputerowych
 • programista
 • automatyk
 • specjalista do wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego
 • grafik komputerowy
 • nauczyciel informatyki
 • specjalista w ośrodkach badawczych i obliczeniowych

KIERUNKI STUDIÓW

Elektronika i Telekomunikacja
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
optoelektronika X X
systemy automatyki X X
systemy elektroniczne i telekomunikacyjne X X
inżynierskie zastosowania informatyki X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
elektronika systemów sterowania X X
elektronika użytkowa X X
optoelektronika i fotoenergetyka X X
systemy i sieci telekomunikacyjne X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
optoelektronika 3,5-letnie studia inżynierskie
systemy automatyki
systemy elektroniczne i telekomunikacyjne
inżynierskie zastosowania informatyki

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
elektronika systemów sterowania 1,5 – roczne studia magisterskie
elektronika użytkowa
optoelektronika i fotoenergetyka
systemy i sieci telekomunikacyjne

 

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja przygotowany jest, między innymi,  do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania,  eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista branży elektronicznej i telekomunikacyjnej
 • operator sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • projektant systemów elektroniki i telekomunikacji
 • projektant podzespołów elektronicznych
 • operator aparatury elektronicznej
Informatyka
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
administrowanie sieciami komputerowymi X X
informatyka w zarządzaniu X X
inżynieria systemów i baz danych X X
inżynieria testów oprogramowania X X
programowanie komputerów i sieci informatyczne X X
programowanie systemów automatyki X X
technologie internetowe i mobilne X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
informatyczne systemy zarządzania X X
inteligentne systemy informatyczne X X
przetwarzanie i eksploracja danych X X
rozproszone systemy informatyczne X X
systemy informatyki przemysłowej X X
zastosowania systemów baz danych X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
administrowanie sieciami komputerowymi 3,5-letnie studia inżynierskie
informatyka w zarządzaniu
inżynieria systemów i baz danych
inżynieria testów oprogramowania
programowanie komputerów i sieci informatyczne
programowanie systemów automatyki
technologie internetowe i mobilne

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
informatyczne systemy zarządzania 1,5 – roczne studia magisterskie
inteligentne systemy informatyczne
przetwarzanie i eksploracja danych
rozproszone systemy informatyczne
systemy informatyki przemysłowej
zastosowania systemów baz danych

 

Absolwent kierunku Informatyka ma wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii IT.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • administrator systemów i sieci komputerowych
 • programista
 • automatyk
 • specjalista do wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego
 • grafik komputerowy
 • nauczyciel informatyki
 • specjalista w ośrodkach badawczych i obliczeniowych

KONTAKT

Wydział Elektroniki i Informatyki
Śniadeckich 2,

75-453 Koszalin

tel.: +48 94 347 87 06
e-mail: sekretariat@weii.tu.koszalin.plWydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Wydział Architektury i wzronictwa

Wydział Architektury i Wzornictwa to miejsce, w którym od roku 1996 studenci rozwijają umiejętności w zakresie projektowania architektury wnętrz, wzornictwa oraz komunikacji wizualnej. Wiedzę zdobywają pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej będącej także praktykami w swoich specjalnościach, biorących udział w badaniach oraz wystawach i targach branżowych. Do dyspozycji studentów są bogato uposażone pracownie warsztatowe: modelarnia, stolarnia, pracownia małych form wzorniczych, pracownia krawiecka, mała introligatornia, sitodruk, dwie pracownie komputerowe i Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Pracownie projektowe biorą udział w konkursach tematycznych. Wydział współpracuje z firmami zewnętrznymi z zakresu projektowania produktu, brandingu oraz rozwiązań architektonicznych, które mają swoje odzwierciedlenie w realizacjach przestrzeni publicznej. Programy kształcenia tworzone są w oparciu o realia dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a ich opracowanie poprzedzają konsultacje z działającą przy Wydziale Radą Pracodawców

KIERUNKI STUDIÓW

Wzornictwo
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
wzornictwo przemysłowe X X X X
komunikacja wizualna X X X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
wzornictwo przemysłowe 3,5-letnie studia licencjackie 2-letnie studia magisterskie
komunikacja wizualna

 

Absolwent studiów I stopnia posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i kultury, ergonomii, metodologii i podstaw projektowania zwłaszcza: ubioru, mebla, komunikacji wizualnej i produktu. Posiada umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem programów komputerowych, jak również tradycyjnych technik artystycznych. Komunikuje się używając fachowej terminologii, także w języku obcym na poziomie B2.

Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie projektowania form użytkowych (np. produkt, mebel, ubiór, biżuteria) oraz komunikacji wizualnej (np. branding, konstrukcja publikacji, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej). Ponadto ma wiedzę i umiejętność budowania własnego wizerunku projektanta i praktycznego kierunku rozwoju własnej działalności zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • projektant wzornictwa przemysłowego
 • projektant produktu
 • projektant ubioru, biżuterii
 • projektant opakowań, mebli
 • projektant opraw oświetleniowych
 • projektant grafiki użytkowej
 • projektant książek i czasopism
 • projektant stron internetowych
 • projektant form multimedialnych
 • projektant interfejsów
 • projektant kampanii społecznych
 • projektant reklamy
Architektura Wnętrz
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  X X    

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  3,5-letnie studia licencjackie    

 

Absolwent studiów I stopnia posiada zaawansowane kompetencje interpersonalne, techniczne, kognitywne i samoorganizacyjne podnoszące umiejętność wdrażania innowacyjnych pomysłów i świadomości indywidualnej odpowiedzialności za projekty. Profil praktyczny rozwija kompetencje kluczowe dla absolwenta, dzięki którym może pracować w zawodzie projektanta zwłaszcza architektury wnętrz, wystawiennictwa i mebli. Absolwent wykazuje umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, nowych technologii cyfrowych, między innymi skanowania 3D oraz Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości, jak również tradycyjnych technik artystycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • projektant wnętrz mieszkalnych i biurowych
 • praca w architektonicznych biurach projektowych
 • projektant wnętrz użyteczności publicznej
 • projektant wystaw i ekspozycji
 • projektant małej architektury
 • projektant mebli
 • projektant w pracowniach plastyczno-technicznych obsługujących instytucje kultury, m.in. teatry, muzea, domy kultury, galerie sztuki

KIERUNKI STUDIÓW

Wzornictwo
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
wzornictwo przemysłowe X X
komunikacja wizualna X X
  X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
wzornictwo przemysłowe X X
komunikacja wizualna X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
wzornictwo przemysłowe 3,5-letnie studia licencjackie
komunikacja wizualna

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
wzornictwo przemysłowe 2-letnie studia magisterskie
komunikacja wizualna

 

Absolwent studiów I stopnia posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i kultury, ergonomii, metodologii i podstaw projektowania zwłaszcza: ubioru, mebla, komunikacji wizualnej i produktu. Posiada umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem programów komputerowych, jak również tradycyjnych technik artystycznych. Komunikuje się używając fachowej terminologii, także w języku obcym na poziomie B2.

Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie projektowania form użytkowych (np. produkt, mebel, ubiór, biżuteria) oraz komunikacji wizualnej (np. branding, konstrukcja publikacji, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej). Ponadto ma wiedzę i umiejętność budowania własnego wizerunku projektanta i praktycznego kierunku rozwoju własnej działalności zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • projektant wzornictwa przemysłowego
 • projektant produktu
 • projektant ubioru, biżuterii
 • projektant opakowań, mebli
 • projektant opraw oświetleniowych
 • projektant grafiki użytkowej
 • projektant książek i czasopism
 • projektant stron internetowych
 • projektant form multimedialnych
 • projektant interfejsów
 • projektant kampanii społecznych
 • projektant reklamy
Architektura Wnętrz
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  3,5-letnie studia licencjackie

 

Absolwent studiów I stopnia posiada zaawansowane kompetencje interpersonalne, techniczne, kognitywne i samoorganizacyjne podnoszące umiejętność wdrażania innowacyjnych pomysłów i świadomości indywidualnej odpowiedzialności za projekty. Profil praktyczny rozwija kompetencje kluczowe dla absolwenta, dzięki którym może pracować w zawodzie projektanta zwłaszcza architektury wnętrz, wystawiennictwa i mebli. Absolwent wykazuje umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, nowych technologii cyfrowych, między innymi skanowania 3D oraz Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości, jak również tradycyjnych technik artystycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • projektant wnętrz mieszkalnych i biurowych
 • praca w architektonicznych biurach projektowych
 • projektant wnętrz użyteczności publicznej
 • projektant wystaw i ekspozycji
 • projektant małej architektury
 • projektant mebli
 • projektant w pracowniach plastyczno-technicznych obsługujących instytucje kultury, m.in. teatry, muzea, domy kultury, galerie sztuki

KONTAKT

Wydział Architektury i Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17,

75-620 Koszalin

tel.: 94 34 78 214 /333
e-mail: wzornictwo@tu.koszalin.plWydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny powstał w 2015 roku w efekcie połączenia Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej. Misją Wydziału  jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną. W odniesieniu do edukacji i wychowania Wydział pamięta o kultywowaniu tradycji i wartości właściwych dla naszej kultury narodowej. Pielęgnuje zasady humanizmu i tolerancji światopoglądowej. Dba o kształtowanie cnót obywatelskich, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, poszanowania demokracji i wzrost zrozumienia dla inności kulturowej. W zakresie badań naukowych Wydział stawia na wysoki poziom oraz współpracę z uznanymi uczelniami w Polsce i zagranicą.

KIERUNKI STUDIÓW

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
dziennikarz redakcji online X X
kreowanie marek w obszarze ekologii zdrowia i wellness X X
kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych X X
reklama w mediach X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
dziennikarz redakcji online 3-letnie studia licencjackie
kreowanie marek w obszarze ekologii zdrowia i wellness
kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
reklama w mediach

 

Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przygotowany jest do wykonywania zawodu dziennikarza lub pracownika podmiotów zajmujących się szeroko pojętą komunikacją społeczną, na przykład w agencji reklamowej, firmie public relations lub podmiotach działających w obszarze zdrowia, ekologii i wellness. Posiada szeroką wiedzę z wielu dziedzin, od dziennikarstwa i medioznawstwa, po psychologię i socjologię. Podczas studiów najważniejszym aspektem są liczne ćwiczenia i warsztaty, pozwalające absolwentowi na uzyskanie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • dziennikarz redakcji nowych mediów
 • własna działalność w zakresie reklamy lub kreowania wizerunku firmy / marki lub osoby publicznej
 • specjalista w działach komunikacji społecznej i marketingowych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych
Europeistyka
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
bezpieczestwo i porządek publiczny (specjalność policyjna) X X    
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe X      
europejska polityka społeczna X X    
przedsiębiorczość i europejski rynek pracy X X    
administracja publiczna i samorządowa     X X
bezpieczeństwo publiczne     X X
Europa Środkowa i Wschodnia     X X
zarządzanie projektami europejskimi     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
bezpieczestwo i porządek publiczny (specjalność policyjna) 3-letnie studia licencjackie    
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe    
europejska polityka społeczna    
przedsiębiorczość i europejski rynek pracy    
administracja publiczna i samorządowa     2-letnie studia magisterskie
bezpieczeństwo publiczne    
Europa Środkowa i Wschodnia    
zarządzanie projektami europejskimi    

 

Absolwent Europeistyki posiada umiejętności  funkcjonowania w szeroko rozumianej administracji publicznej, a także organizacjach samorządowych, stowarzyszeniach  przedsiębiorstw itp. Europeistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący kształcenie z zakresu: prawa, ekonomii, politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, socjologii i komunikacji społecznej. Kierunek umożliwia absolwentowi poznanie procesów integracji i dezintegracji europejskiej oraz zdobycie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu UE.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • urzędnik administracji samorządowej i centralnej
 • pracownik struktur Unii Europejskiej
 • pracownik organizacji pozarządowych pracownik firm doradczych z zakresu funduszy UE

 

Filologia
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska (tłumacz/lektor języka obcego) X X    
Filologia germańska (tłumacz/lektor języka obcego) X X    

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska (tłumacz/lektor języka obcego) 3-letnie studia licencjackie    
Filologia germańska (tłumacz/lektor języka obcego)    

Absolwent Filologii przygotowany jest do podjęcia pracy jako lektor języka obcego lub tłumacz. Koncepcja kształcenia podczas studiów ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • biura i agencje tłumaczeń
 • firmy międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa wydawnicze
 • działy wsparcia językowego w firmach międzynarodowych
 • szkoły językowe
 • przedsiębiorstwa, w których prowadzone są kursy językowe
 • własna działalność gospodarcza związana z tłumaczeniami lub nauczeniem języków obcych
Filologia angielska
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
tłumaczeniowa     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
tłumaczeniowa     2-letnie magisterskie

Absolwent Filologii przygotowany jest do podjęcia pracy jako lektor języka obcego lub tłumacz. Koncepcja kształcenia podczas studiów ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • biura i agencje tłumaczeń
 • firmy międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa wydawnicze
 • działy wsparcia językowego w firmach międzynarodowych
 • szkoły językowe
 • przedsiębiorstwa, w których prowadzone są kursy językowe
 • własna działalność gospodarcza związana z tłumaczeniami lub nauczeniem języków obcych
Pedagogika
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
terapia pedagogiczna – korekcyjna X X    
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną X X    
pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii X X    
terapia pedagogiczna – korekcyjna z arteterapią     X X
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią     X X
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
terapia pedagogiczna – korekcyjna 3-letnie studia licencjackie    
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną    
pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii    
terapia pedagogiczna – korekcyjna z arteterapią     2-letnie studia magisterskie
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią    
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową    

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika I i II stopnia uzyskuje przygotowanie pedagogiczne wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela. Wyposażony jest on w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych.

 

Politologia 2.0
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
cyberpolityka i e-administracja X      
mangement polityczny 2.0 X      

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
cyberpolityka i e-administracja 3-letnie studia licencjackie    
mangement polityczny 2.0    

Absolwenci Politologii 2.0 będą stanowić wsparcie dla cyfryzacji administracji. Uzyskają zarówno kompetencje cyfrowe oraz szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-politycznych wymiarach cyberprzestrzeni. Poszerzą oni swoją wiedzę na temat zmian technologicznych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Kierunek pozwoli absolwentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Połączenie wiedzy akademickiej z odbytą praktyką daje możliwość rozpoczęcia kariery w najbardziej poszukiwanych zawodach.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • administracja publiczna
 • organizacje pozarządowe
 • służby mundurowe
 • dziennikarstwo
 • marketing
 • własna działalność

KIERUNKI STUDIÓW

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
dziennikarz redakcji online X X
kreowanie marek w obszarze ekologii zdrowia i wellness X X
kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych X X
reklama w mediach X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
dziennikarz redakcji online 3-letnie studia licencjackie
kreowanie marek w obszarze ekologii zdrowia i wellness
kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
reklama w mediach

 

Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przygotowany jest do wykonywania zawodu dziennikarza lub pracownika podmiotów zajmujących się szeroko pojętą komunikacją społeczną, na przykład w agencji reklamowej, firmie public relations lub podmiotach działających w obszarze zdrowia, ekologii i wellness. Posiada szeroką wiedzę z wielu dziedzin, od dziennikarstwa i medioznawstwa, po psychologię i socjologię. Podczas studiów najważniejszym aspektem są liczne ćwiczenia i warsztaty, pozwalające absolwentowi na uzyskanie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • dziennikarz redakcji nowych mediów
 • własna działalność w zakresie reklamy lub kreowania wizerunku firmy / marki lub osoby publicznej
 • specjalista w działach komunikacji społecznej i marketingowych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych
Europeistyka
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
bezpieczestwo i porządek publiczny (specjalność policyjna) X X
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe X  
europejska polityka społeczna X X
przedsiębiorczość i europejski rynek pracy X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
administracja publiczna i samorządowa X X
bezpieczeństwo publiczne X X
Europa Środkowa i Wschodnia X X
zarządzanie projektami europejskimi X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
bezpieczestwo i porządek publiczny (specjalność policyjna) 3-letnie studia licencjackie
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
europejska polityka społeczna
przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
administracja publiczna i samorządowa 2-letnie studia magisterskie
bezpieczeństwo publiczne
Europa Środkowa i Wschodnia
zarządzanie projektami europejskimi

 

Absolwent Europeistyki posiada umiejętności  funkcjonowania w szeroko rozumianej administracji publicznej, a także organizacjach samorządowych, stowarzyszeniach  przedsiębiorstw itp. Europeistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący kształcenie z zakresu: prawa, ekonomii, politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, socjologii i komunikacji społecznej. Kierunek umożliwia absolwentowi poznanie procesów integracji i dezintegracji europejskiej oraz zdobycie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu UE.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • urzędnik administracji samorządowej i centralnej
 • pracownik struktur Unii Europejskiej
 • pracownik organizacji pozarządowych pracownik firm doradczych z zakresu funduszy UE
Filologia
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska (tłumacz/lektor języka obcego) X X
Filologia germańska (tłumacz/lektor języka obcego) X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska (tłumacz/lektor języka obcego) 3-letnie studia licencjackie
Filologia germańska (tłumacz/lektor języka obcego)

Absolwent Filologii przygotowany jest do podjęcia pracy jako lektor języka obcego lub tłumacz. Koncepcja kształcenia podczas studiów ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • biura i agencje tłumaczeń
 • firmy międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa wydawnicze
 • działy wsparcia językowego w firmach międzynarodowych
 • szkoły językowe
 • przedsiębiorstwa, w których prowadzone są kursy językowe
 • własna działalność gospodarcza związana z tłumaczeniami lub nauczeniem języków obcych

 

Filologia angielska
Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
tłumaczeniowa X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
tłumaczeniowa 2-letnie magisterskie

Absolwent Filologii przygotowany jest do podjęcia pracy jako lektor języka obcego lub tłumacz. Koncepcja kształcenia podczas studiów ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • biura i agencje tłumaczeń
 • firmy międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa wydawnicze
 • działy wsparcia językowego w firmach międzynarodowych
 • szkoły językowe
 • przedsiębiorstwa, w których prowadzone są kursy językowe
 • własna działalność gospodarcza związana z tłumaczeniami lub nauczeniem języków obcych
Pedagogika
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
terapia pedagogiczna – korekcyjna X X
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną X X
pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
terapia pedagogiczna – korekcyjna z arteterapią X X
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią X X
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
terapia pedagogiczna – korekcyjna 3-letnie studia licencjackie
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
terapia pedagogiczna – korekcyjna z arteterapią 2-letnie studia magisterskie
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika I i II stopnia uzyskuje przygotowanie pedagogiczne wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela. Wyposażony jest on w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych.

Politologia 2.0
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
cyberpolityka i e-administracja X  
mangement polityczny 2.0 X  

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
cyberpolityka i e-administracja 3-letnie studia licencjackie
mangement polityczny 2.0

Absolwenci Politologii 2.0 będą stanowić wsparcie dla cyfryzacji administracji. Uzyskają zarówno kompetencje cyfrowe oraz szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-politycznych wymiarach cyberprzestrzeni. Poszerzą oni swoją wiedzę na temat zmian technologicznych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Kierunek pozwoli absolwentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Połączenie wiedzy akademickiej z odbytą praktyką daje możliwość rozpoczęcia kariery w najbardziej poszukiwanych zawodach.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • administracja publiczna
 • organizacje pozarządowe
 • służby mundurowe
 • dziennikarstwo
 • marketing
 • własna działalność

KONTAKT

Wydział Humanistyczny
Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin

tel.: 94 34 39 171
e-mail: sekretariat@wh.tu.koszalin.pl

Wydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji istnieje w strukturze Politechniki Koszalińskiej od 1968 roku. Naszą misją jest systematyczne dostosowywanie swojej oferty edukacyjnej do zmieniających się wymogów rynku pracy. Rozwijamy się naukowo i dydaktycznie. Jesteśmy partnerem wśród dziewięciu europejskich szkół wyższych, które współtworzą Uniwersytet Europejski EU4DUAL. Proponowany przez Wydział profil kształcenia jest systematycznie modyfikowany. Uruchomiliśmy nowe kierunki studiów, tj. Sieci i Instalacje budowlane, Geoinformatyka i Ochrona klimatu, które są odpowiedzią na oczekiwania ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i samych studentów. Wszystkie prowadzone na Wydziale kierunki studiów umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, warunkujących zatrudnienie w każdej firmie branżowej i komunalnej oraz instytucjach państwowych i samorządowych na terenie całego kraju.

KIERUNKI STUDIÓW

Budownictwo
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
konstrukcje budowlane inżynierskie X X X X
budownictwo drogowe X X X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
konstrukcje budowlane inżynierskie 3,5-letnie studia inżynierskie 4,5-letnie studia inżynierskie 1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
budownictwo drogowe

Współczesne budownictwo to nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania projektowe i technologiczne, nowe materiały, techniki i interesujące wyzwania. Kierunek pozwala absolwentowi na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. W dydaktyce prezentujemy najnowsze wyniki badań naukowych oraz uczymy projektowania zgodnego z polskimi  i europejskimi przepisami. Budownictwo to kierunek z przyszłością. Po uzyskaniu uprawnień budowlanych absolwent może pracować jako samodzielny specjalista w zakresie projektowania konstrukcji budowli i budynków, kierować robotami budowlanymi, nadzorować produkcję materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych lub pracować w szeroko rozumianej administracji budowlanej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • kierownik budowy
 • projektant konstrukcji
 • specjalista ds. produkcji materiałów budowlanych
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • rzeczoznawca budowlany
 • menadżer projektu
Geodezja i kartografia
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
geodezja i geoinformatyka X X    
bez specjalności     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
geodezja i geoinformatyka 3,5-letnie studia inżynierskie 4-letnie studia inżynierskie 1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
bez specjalności

Absolwent Geodezji i Kartografii uzyskuje przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, geoinformatyki,  fotogrametrii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych naziemnych i satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

Absolwent Geodezji i Kartografii  ma prawo do ubiegania się o wybrane uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • geodeta i kartograf w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych i geoinformatycznych,
 • inspektor w administracji,
 • geoinformatyk
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
Geoinformatyka
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
      X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
      1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie

Absolwent Geoinformatyki to specjalista łączący wiedzę i umiejętności praktyczne w naukach inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Uzyskuje przygotowanie do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego oraz oprogramowaniem do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista w instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych,
 • specjalista w firmach o profilu geoinformatycznym tworzących systemy informacji o terenie
 • specjalista w firmach IT – które opierają się na systemach geoinformatycznych

 

Inżynieria środowiska
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
sieci i instalacje sanitarne     X X
ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja       X
technologia wody, ścieków i odpadów     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
sieci i instalacje sanitarne     1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja    
technologia wody, ścieków i odpadów    

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może uzyskać uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. W ramach tych uprawnień Absolwent ma możliwość projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • zatrudnienie w biurach projektowych
 • jednostkach planowania przestrzennego
 • przedsiębiorstwach wykonawczych
 • przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych
 • przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej
 • w zakładach przemysłowych
 • urzędach i instytucjach administracji państwowej

 

Ochrona klimatu
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  X      

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  4-letnie studia inżynierskie      

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Klimatu posiada niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz dostępnych technologii, które pozwalają mu rozpoznawać oraz diagnozować zagrożenia środowiska, w tym także te wynikające ze zmiany klimatu i stosować odpowiednie metody prewencyjne, adaptacyjne i naprawcze. Zna uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne w zarządzaniu zasobami środowiska. Posiada umiejętności praktyczne związane z realizacją badań środowiska, zarówno w terenie jak i w laboratorium. Potrafi obsługiwać systemy informatyczne związane z projektowaniem graficznym, modelowaniem oraz przetwarzaniem i danych. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej na różnych szczeblach, w tym także na stanowiskach kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności eksperckiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • instytucje związane z ochroną środowiska, jednostki badawcze i naukowe
 • administracja państwowa i publiczna
 • służby mundurowe i paramundurowe,
 • biura projektowe i consultingowe
 • własna działalność ekspercka
Sieci i instalacje budowlane
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  X X    
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  4-letnie studia inżynierskie    

Absolwenci kierunku Sieci i Instalacje Budowlane otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i są poszukiwani jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych, zajmując się ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itd.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednakże, aby uzyskać branżowe uprawnienia zawodowe bez ograniczeń, niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia, na przykład na prowadzonym przez Wydział kierunku Inżynieria Środowiska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • kierownik budowy
 • kierownik projektu
 • doradca techniczny
 • pracownik w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i firmach wykonawczych, jednostkach planowania przestrzennego, organach planowania i kontroli inwestycji
 • pracownik w urzędach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej, mających związek z budownictwem, inżynierią i ochroną środowiska
 • własna działalność projektowa, wykonawcza

KIERUNKI STUDIÓW

Budownictwo
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
konstrukcje budowlane inżynierskie X X
budownictwo drogowe X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
konstrukcje budowlane inżynierskie X X
budownictwo drogowe X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
konstrukcje budowlane inżynierskie 3,5-letnie studia inżynierskie 4,5-letnie studia inżynierskie
budownictwo drogowe

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
konstrukcje budowlane inżynierskie 1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
budownictwo drogowe

Współczesne budownictwo to nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania projektowe i technologiczne, nowe materiały, techniki i interesujące wyzwania. Kierunek pozwala absolwentowi na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. W dydaktyce prezentujemy najnowsze wyniki badań naukowych oraz uczymy projektowania zgodnego z polskimi  i europejskimi przepisami. Budownictwo to kierunek z przyszłością. Po uzyskaniu uprawnień budowlanych absolwent może pracować jako samodzielny specjalista w zakresie projektowania konstrukcji budowli i budynków, kierować robotami budowlanymi, nadzorować produkcję materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych lub pracować w szeroko rozumianej administracji budowlanej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • kierownik budowy
 • projektant konstrukcji
 • specjalista ds. produkcji materiałów budowlanych
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • rzeczoznawca budowlany
 • menadżer projektu
Geodezja i kartografia
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
geodezja i geoinformatyka X X
bez specjalności    

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
geodezja i geoinformatyka    
bez specjalności X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
geodezja i geoinformatyka 3,5-letnie studia inżynierskie 4-letnie studia inżynierskie
bez specjalności

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
geodezja i geoinformatyka 1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
bez specjalności

Absolwent Geodezji i Kartografii uzyskuje przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, geoinformatyki,  fotogrametrii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych naziemnych i satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

Absolwent Geodezji i Kartografii  ma prawo do ubiegania się o wybrane uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • geodeta i kartograf w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych i geoinformatycznych,
 • inspektor w administracji,
 • geoinformatyk
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
Geoinformatyka
Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie

Absolwent Geoinformatyki to specjalista łączący wiedzę i umiejętności praktyczne w naukach inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Uzyskuje przygotowanie do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego oraz oprogramowaniem do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista w instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych,
 • specjalista w firmach o profilu geoinformatycznym tworzących systemy informacji o terenie
 • specjalista w firmach IT – które opierają się na systemach geoinformatycznych
Inżynieria środowiska
Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
sieci i instalacje sanitarne X X
ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja   X
technologia wody, ścieków i odpadów X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
sieci i instalacje sanitarne 1,5-roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja
technologia wody, ścieków i odpadów

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może uzyskać uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. W ramach tych uprawnień Absolwent ma możliwość projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • zatrudnienie w biurach projektowych
 • jednostkach planowania przestrzennego
 • przedsiębiorstwach wykonawczych
 • przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych
 • przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej
 • w zakładach przemysłowych
 • urzędach i instytucjach administracji państwowej
Ochrona klimatu
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  X  

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  4-letnie studia inżynierskie  

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Klimatu posiada niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz dostępnych technologii, które pozwalają mu rozpoznawać oraz diagnozować zagrożenia środowiska, w tym także te wynikające ze zmiany klimatu i stosować odpowiednie metody prewencyjne, adaptacyjne i naprawcze. Zna uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne w zarządzaniu zasobami środowiska. Posiada umiejętności praktyczne związane z realizacją badań środowiska, zarówno w terenie jak i w laboratorium. Potrafi obsługiwać systemy informatyczne związane z projektowaniem graficznym, modelowaniem oraz przetwarzaniem i danych. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej na różnych szczeblach, w tym także na stanowiskach kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności eksperckiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • instytucje związane z ochroną środowiska, jednostki badawcze i naukowe
 • administracja państwowa i publiczna
 • służby mundurowe i paramundurowe,
 • biura projektowe i consultingowe
 • własna działalność ekspercka
Sieci i instalacje budowlane
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  4-letnie studia inżynierskie

Absolwenci kierunku Sieci i Instalacje Budowlane otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i są poszukiwani jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych, zajmując się ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itd.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednakże, aby uzyskać branżowe uprawnienia zawodowe bez ograniczeń, niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia, na przykład na prowadzonym przez Wydział kierunku Inżynieria Środowiska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • kierownik budowy
 • kierownik projektu
 • doradca techniczny
 • pracownik w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i firmach wykonawczych, jednostkach planowania przestrzennego, organach planowania i kontroli inwestycji
 • pracownik w urzędach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej, mających związek z budownictwem, inżynierią i ochroną środowiska
 • własna działalność projektowa, wykonawcza

KONTAKT

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Śniadeckich 2,

75-453 Koszalin

tel.:  94 34-78-700/704/714 (Biuro Obsługi Studenta)
e-mail: bos.rekrutacja@tu.koszalin.pl

Wydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Wydział Mechaniczny

Misją Wydziału Mechanicznego jest przewodzenie w rozwoju nauk technicznych w zakresie inżynierii mechanicznej, automatyki, robotyki, mechatroniki i cybernetyki, energetyki, inżynierii materiałowej  oraz  nauk przyrodniczych w zakresie  technologii żywności i jej bezpieczeństwa, bioinżynierii (inżynierii biomedycznej) i bioanalityki chemicznej przez badania naukowe, kształcenie akademickie, upowszechnianie wiedzy, transfer technologii, a także współpracę międzynarodową, krajową i regionalną w zgodności z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji. Wydział Mechaniczny odgrywa znaczącą rolę w systemie polskiej nauki i edukacji, pozytywnie przyczynia się dla społeczeństwa miasta Koszalina i rozwoju regionu Środkowopomorskiego. Szczególną uwagę przykłada się do zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia i badań naukowych, jak również wychowania nowych pokoleń inżynierów i dalszego doskonalenia wiedzy absolwentów Wydziału.

Kierunek Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn otrzymały akredytacje KAUT, EUR-ACE pozwalającą absolwentom certyfikowanych kierunków studiów na uzyskanie dyplomów, które nie wymagają nostryfikacji w krajach Unii Europejskiej, czyli, mają one charakter międzynarodowy, a nie tylko krajowy. Kontynuacja kształcenia połączona z pracą naukową.

Po wszystkich kierunkach kształcenia istnieje możliwość kontynuacji kształcenia połączonej z pracą naukową.

KIERUNKI STUDIÓW

Bioanalityka chemiczna
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
biokosmetologia i chemia kosmetyczna X      
analiza żywności i chemia środowiskowa X      

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
biokosmetologia i chemia kosmetyczna 4-letnie studia inżynierskie      
analiza żywności i chemia środowiskowa      

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • laborant w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu chemicznego w tym kosmetyków i żywności
 • pracownik firm zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska, w stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków, laboratoriach kryminalistycznych oraz w służbach sanitarnych
 • oraz w zależności od wybranej specjalności do pracy w przedsiębiorstwach w obszarze biokosmetologii i chemii kosmetycznej, analizy żywności i chemii środowiskowej
 • Kontynuacja kształcenia połączona z pracą naukową.
Energetyka
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
elektroenergetyka X X    
odnawialne źródła energii X X    
energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja X X    
energetyka niekonwencjonalna     X X
systemy energetyczne     X X
zrównoważony rozwój energetyki     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
elektroenergetyka        
odnawialne źródła energii 4-letnie studia inżynierskie    
energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja    
energetyka niekonwencjonalna     1-5 roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
systemy energetyczne    
zrównoważony rozwój energetyki    

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (wpis do wykazu osób uprawnionych) oraz niepełne uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia uzyskuje uprawnienia
bez ograniczeń dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa) oraz  niepełne uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
 • specjalista w zakresie energetyki cieplnej, elektroenergetyki, odnawialnych źródeł energii, aeroenergetyki, pomp ciepła
 • projektant układów chłodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych i elektroenergetycznych
 • projektant i konstruktor układów energii odnawialnej
 • kosztorysant układów energetycznych
 • pracownik jednostek badawczo-rozwojowych i działów badawczych firm
Inżynieria biomedyczna
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria biomateriałów X  
informatyka w medycynie X  
biotechnologie materiałów i kosmetyków X  

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria biomateriałów 4-letnie studia inżynierskie  
informatyka w medycynie  
biotechnologie materiałów i kosmetyków  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • programista systemów informatycznych na potrzeby sektora medycznego
 • projektant i konstruktor aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego
 • diagnosta urządzeń wspomagających diagnostykę i leczenie pacjenta
 • przedstawicieli dużych koncernów wytwarzających i sprzedających aparaturę medyczną
 • pracownik jednostek naukowo-badawczych i konsultingowych działających w obszarze inżynierii biomedycznej
 • specjalista ds. projektowania i badania biomateriałów
Mechanika i budowa maszyn
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
projektowanie maszyn i urządzeń X X    
inżynieria procesów wytwarzania X X    
inżynieria jakości X X    
eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych     X X
zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania     X X
innowacyjne metody projektowania     X X
automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
projektowanie maszyn i urządzeń 4-letnie studia inżynierskie    
inżynieria procesów wytwarzania    
inżynieria jakości    
eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych     1-5 roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania    
innowacyjne metody projektowania    
automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych    

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • główny mechanik, konstruktor, technolog
 • dyrektor ds. produkcji
 • analityk procesów produkcyjnych
 • specjalista ds.: przygotowania produkcji, rozwoju firmy, inwestycji i wdrożeń
 • specjalista ds.: innowacji, oprogramowania, systemów ERP i CRM i kierowania nowymi projektami;
 • specjalista ds. jakości

 

Mechatronika
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
mechatronika i diagnostyka pojazdów X X    
aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne X X    
systemy monitorowania i sterowania X X    
projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
mechatronika i diagnostyka pojazdów 4-letnie studia inżynierskie    
aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne    
systemy monitorowania i sterowania    
projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych     2-letnie (4 semestry) studia magisterskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • projektant i konstruktor w zakładach wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, narzędziowy, elektromaszynowy, zbrojeniowy, medyczny, energetyczny, lotniczy)
 • specjalista w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji
 • specjalista w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii
 • pracownik stacji kontroli i diagnostyki pojazdowej
 • doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (*)
 • kosztorysant szkód komunikacyjnych i rzeczoznawca samochodowy (*)
 • diagnosta samochodowy (**)

*materiał dydaktyczny zgodny z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym Dz.U. 2019 poz. 1684,

** materiał dydaktyczny zgodny z wymaganiami ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych Dz. U. z 2014 roku poz. 1836 – otrzymuje zaświadczenie dopuszczające do egzaminu państwowego

 

Technologia żywności i żywienie człowieka
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
biotechnologia żywności X X    
żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności X X    
inżynieria żywności X X    
technologia przetwórstwa ryb X X    
organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności     X X
towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe     X X
gastronomia z elementami dietetyki     X X
projektowanie produktów akwakultury     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
biotechnologia żywności 4-letnie studia inżynierskie    
żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności    
inżynieria żywności    
technologia przetwórstwa ryb    
organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności     1,5- roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe    
gastronomia z elementami dietetyki    
projektowanie produktów akwakultury    

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności
 • kierownik produkcji i utrzymania ruchu w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • analityk żywności, pracownik laboratorium
 • główny technolog
 • specjalista w zakresie rozwoju i projektowania procesów oraz produktów
 • technolog żywienia w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach żywienia zbiorowego
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych, po ukończeniu kursu pedagogicznego

 

Transport
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja i diagnostyka środków transportu X X
inżynieria systemów logistycznych X X
rzeczoznawstwo i likwidacja szkód X X
elektromobilność X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja i diagnostyka środków transportu 4-letnie studia inżynierskie
inżynieria systemów logistycznych
rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
elektromobilność

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • doradca techniczny lub pracownik biura obsługi klienta w branży transportowej lub kierownik serwisu samochodowego
 • logistyk, spedytor, organizator transportu
 • specjalista ds. zaopatrzenia i dystrybucji

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
inżynieria procesów logistycznych X X    
techniki komputerowe w inżynierii produkcji X X    
menadżer produktu X X    
optymalizacja procesów produkcyjnych     X X
zarządzanie projektami     X X
zarządzanie transportem     X X
operations management (w języku angielskim)     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
inżynieria procesów logistycznych 4-letnie studia inżynierskie    
techniki komputerowe w inżynierii produkcji    
menadżer produktu    
optymalizacja procesów produkcyjnych     1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie 2-letnie (4 semestry) studia magisterskie
zarządzanie projektami    
zarządzanie transportem    
operations management (w języku angielskim)    

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji
 • specjalista ds. jakości
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania procesami logistycznych
 • oraz w zależności od wybranej specjalności praca związana z zarządzaniem operacyjnym, optymalizacją procesów
 • produkcyjnych, zarządzaniem projektami oraz zarządzaniem  transportem

 

KIERUNKI STUDIÓW

Bioanalityka chemiczna
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
biokosmetologia i chemia kosmetyczna X  
analiza żywności i chemia środowiskowa X  

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
biokosmetologia i chemia kosmetyczna 4-letnie studia inżynierskie  
analiza żywności i chemia środowiskowa  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • laborant w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu chemicznego w tym kosmetyków i żywności
 • pracownik firm zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska, w stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków, laboratoriach kryminalistycznych oraz w służbach sanitarnych
 • oraz w zależności od wybranej specjalności do pracy w przedsiębiorstwach w obszarze biokosmetologii i chemii kosmetycznej, analizy żywności i chemii środowiskowej
 • Kontynuacja kształcenia połączona z pracą naukową.
Energetyka
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
elektroenergetyka X X
odnawialne źródła energii X X
energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
energetyka niekonwencjonalna X X
systemy energetyczne X X
zrównoważony rozwój energetyki X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
elektroenergetyka    
odnawialne źródła energii 4-letnie studia inżynierskie
energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
energetyka niekonwencjonalna 1-5 roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
systemy energetyczne
zrównoważony rozwój energetyki

 

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (wpis do wykazu osób uprawnionych) oraz niepełne uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia uzyskuje uprawnienia
bez ograniczeń dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa) oraz  niepełne uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
 • specjalista w zakresie energetyki cieplnej, elektroenergetyki, odnawialnych źródeł energii, aeroenergetyki, pomp ciepła
 • projektant układów chłodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych i elektroenergetycznych
 • projektant i konstruktor układów energii odnawialnej
 • kosztorysant układów energetycznych
 • pracownik jednostek badawczo-rozwojowych i działów badawczych
Inżynieria biomedyczna
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria biomateriałów X  
informatyka w medycynie X  
biotechnologie materiałów i kosmetyków X  

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria biomateriałów 4-letnie studia inżynierskie  
informatyka w medycynie  
biotechnologie materiałów i kosmetyków  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • programista systemów informatycznych na potrzeby sektora medycznego
 • projektant i konstruktor aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego
 • diagnosta urządzeń wspomagających diagnostykę i leczenie pacjenta
 • przedstawicieli dużych koncernów wytwarzających i sprzedających aparaturę medyczną
 • pracownik jednostek naukowo-badawczych i konsultingowych działających w obszarze inżynierii biomedycznej
 • specjalista ds. projektowania i badania biomateriałów

 

Mechanika i budowa maszyn
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
projektowanie maszyn i urządzeń X X
inżynieria procesów wytwarzania X X
inżynieria jakości X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych X X
zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania X X
innowacyjne metody projektowania X X
automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
projektowanie maszyn i urządzeń 4-letnie studia inżynierskie
inżynieria procesów wytwarzania
inżynieria jakości

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych 1-5 roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
innowacyjne metody projektowania
automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • główny mechanik, konstruktor, technolog
 • dyrektor ds. produkcji
 • analityk procesów produkcyjnych
 • specjalista ds.: przygotowania produkcji, rozwoju firmy, inwestycji i wdrożeń
 • specjalista ds.: innowacji, oprogramowania, systemów ERP i CRM i kierowania nowymi projektami;
 • specjalista ds. jakości
Mechatronika
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
mechatronika i diagnostyka pojazdów X X
aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne X X
systemy monitorowania i sterowania X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
mechatronika i diagnostyka pojazdów 4-letnie studia inżynierskie
aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne
systemy monitorowania i sterowania

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych 2-letnie (4 semestry) studia magisterskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • projektant i konstruktor w zakładach wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, narzędziowy, elektromaszynowy, zbrojeniowy, medyczny, energetyczny, lotniczy)
 • specjalista w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji
 • specjalista w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii
 • pracownik stacji kontroli i diagnostyki pojazdowej
 • doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (*)
 • kosztorysant szkód komunikacyjnych i rzeczoznawca samochodowy (*)
 • diagnosta samochodowy (**)

*materiał dydaktyczny zgodny z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym Dz.U. 2019 poz. 1684,

** materiał dydaktyczny zgodny z wymaganiami ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych Dz. U. z 2014 roku poz. 1836 – otrzymuje zaświadczenie dopuszczające do egzaminu państwowego

 

 

 

Technologia żywności i żywienie człowieka
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
biotechnologia żywności X X
żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności X X
inżynieria żywności X X
technologia przetwórstwa ryb X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności X X
towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe X X
gastronomia z elementami dietetyki X X
projektowanie produktów akwakultury X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
biotechnologia żywności 4-letnie studia inżynierskie
żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
inżynieria żywności
technologia przetwórstwa ryb

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności 1,5- roczne studia magisterskie 2-letnie studia magisterskie
towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe
gastronomia z elementami dietetyki
projektowanie produktów akwakultury

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności
 • kierownik produkcji i utrzymania ruchu w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • analityk żywności, pracownik laboratorium
 • główny technolog
 • specjalista w zakresie rozwoju i projektowania procesów oraz produktów
 • technolog żywienia w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach żywienia zbiorowego
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych, po ukończeniu kursu pedagogicznego

 

Transport
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja i diagnostyka środków transportu X X
inżynieria systemów logistycznych X X
rzeczoznawstwo i likwidacja szkód X X
elektromobilność X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja i diagnostyka środków transportu 4-letnie studia inżynierskie
inżynieria systemów logistycznych
rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
elektromobilność

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • doradca techniczny lub pracownik biura obsługi klienta w branży transportowej lub kierownik serwisu samochodowego
 • logistyk, spedytor, organizator transportu
 • specjalista ds. zaopatrzenia i dystrybucji

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria procesów logistycznych X X
techniki komputerowe w inżynierii produkcji X X
menadżer produktu X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
optymalizacja procesów produkcyjnych X X
zarządzanie projektami X X
zarządzanie transportem X X
operations management (w języku angielskim) X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria procesów logistycznych 4-letnie studia inżynierskie
techniki komputerowe w inżynierii produkcji
menadżer produktu

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
optymalizacja procesów produkcyjnych 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie 2-letnie (4 semestry) studia magisterskie
zarządzanie projektami
zarządzanie transportem
operations management (w języku angielskim)

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji
 • specjalista ds. jakości
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania procesami logistycznych
 • oraz w zależności od wybranej specjalności praca związana z zarządzaniem operacyjnym, optymalizacją procesów
 • produkcyjnych, zarządzaniem projektami oraz zarządzaniem  transportem

KONTAKT

Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17,

75-620 Koszalin

tel.:  94 34 78 329/330 (Biuro Obsługi Studentów)
e-mail: dziekanatwm@tu.koszalin.pl

Wydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych przez 30 lat wykształcił ponad 20 tysięcy absolwentów. Misją Wydziału jest skuteczne kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych, rozwój Wydziału i Uczelni, Koszalina i całego regionu Pomorza Środkowego we współdziałaniu z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Od 2022 roku Wydział posiada kategorię naukową B+ dającą prawo doktoryzowania i habilitacji. Wydział Nauk Ekonomicznych posiada doskonałą bazą dydaktyczną: sale wykładowe i ćwiczeniowe, audytorium, trzy laboratoria komputerowe oraz laboratorium finansowo-giełdowe wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie specjalistyczne,  pracownię kompetencji miękkich i pracownię logistyczną. Kadra dydaktyczna wspólnie ze studentami tworzy przyjazne, pozbawione barier architektonicznych i organizacyjnych  środowisko do studiowania, realizacji zadań naukowych oraz rozwoju indywidualnego.

KIERUNKI STUDIÓW

Ekonomia
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ekonomika przedsiębiorstwa X X    
gospodarka regionalna i lokalna X X    
analityka rynkowa X X    
analityk giełdowy X X    
ekonomia menadżerska     X X
finanse i polityka pieniężna     X X
gospodarka publiczna i samorządowa     X X
logistyka w biznesie     X X
analityk gospodarcza     X X
wycena nieruchomości     X  
ekonomia energii     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ekonomika przedsiębiorstwa 3-letnie studia licencjackie    
gospodarka regionalna i lokalna    
analityka rynkowa    
analityk giełdowy    
ekonomia menadżerska     2-letnie studia magisterskie
finanse i polityka pieniężna    
gospodarka publiczna i samorządowa    
logistyka w biznesie    
analityk gospodarcza    
wycena nieruchomości    
ekonomia energii    

Absolwent kierunku Ekonomia uzyskuje szeroką wiedzę o otaczającym świecie i gospodarce. Ekonomista potrafi analizować zdarzenia gospodarcze, oceniać sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, gospodarek oraz rynków finansowych, mierzyć ryzyko towarzyszące zdarzeniom gospodarczym. Dzięki temu absolwent kierunku ekonomia posiada odpowiednie kwalifikacje do podejmowania strategicznych decyzji, a to pozwala mu zajmować wyższe stanowiska pracy w przedsiębiorstwach, sektorze finansowym, administracji publicznej, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Studiowanie ekonomii daje szerokie możliwości rozwijania własnych zainteresowań oraz koncentrowanie się na nabywaniu kwalifikacji pozwalających odnieść sukces zawodowy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • menedżer w podmiotach sektora państwowego i prywatnego
 • specjalista w zakresie bankowości
 • specjalista w instytucjach finansowych, instytucjach otoczenia biznesu, sektorze usług publicznych, administracji państwowej i samorządowej
 • specjalista / menedżer logistyki i działu transportu
 • analityk biznesowy
 • makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny
 • własna działalność gospodarcza

 

Fiannse i rachunkowość
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa X X    
finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego X X    
finanse i rachunkowość banków i zakładów ubezpieczeń X X    
podatki i doradztwo podatkowe X X    
menadżer finansowy     X X
kadry i płace     X X
sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa     X X
doradztwo podatkowe     X X
bankowość i ubezpieczenia     X X
doradca inwestycyjny na rynkach finansowych     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa 3-letnie studia licencjackie    
finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego    
finanse i rachunkowość banków i zakładów ubezpieczeń    
podatki i doradztwo podatkowe    
menadżer finansowy     2-letnie studia magisterskie
kadry i płace    
sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa    
doradztwo podatkowe    
bankowość i ubezpieczenia    
doradca inwestycyjny na rynkach finansowych    

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość umie samodzielnie podejmować trafne decyzje inwestycyjne, a także kalkulować źródła finansowania tych inwestycji. Wyposażony jest w wiedzę z rachunkowości finansowej i zarządczej oraz potrafi umiejętnie ocenić sytuację finansową podmiotów gospodarczych, dokonać ewaluacji efektywności ich działalności i zaproponować potencjalne działania restrukturyzacyjne. Absolwent zna współczesne systemy finansowe, wie jak identyfikować ryzyko związane z działalnością instytucji finansowej, a także potrafi obsługiwać programy komputerowe wspierające działalność instytucji finansowych. Identyfikuje instrumenty rynku kapitałowego, zna zasady ich emisji i obrotu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • analityk finansowy
 • księgowy
 • audytor
 • specjalista rachunkowości
 • specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista w biurze konsultingowym
 • doradca podatkowy
 • specjalista zarządzania finansami
 • doradca finansowy i inwestycyjny

 

Logistyka
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
logistyka przedsiębiorstw X X    
logistyka handlu i dystrybucji X X    
ekonomika transportu i spedycja X X    

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
logistyka przedsiębiorstw 3-letnie studia licencjackie    
logistyka handlu i dystrybucji    
ekonomika transportu i spedycja    

Logistyka przygotowuje absolwenta do kierowania procesami zaopatrywania, dystrybucji, transportu, magazynowania, recyklingu i utylizacji (Green Logistics) oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspierającymi te procesy (Smart Logistics). Praktyczne umiejętności stosowania metod, technik i narzędzi logistycznych pozwalają na skuteczną obsługę klienta, konkurowanie na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do wykonywania wymagających i złożonych zadań logistycznych, potrafi twórczo usprawniać procesy logistyczne na każdym etapie ich działania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. logistyki
 • specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia, planowania produkcji
 • specjalista ds. dystrybucji, optymalizacji zapasów
 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw
 • specjalista ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego
 • specjalista ds. obsługi klienta, handlu elektronicznego
 • kierownik magazynu

 

 

Turystyka i rekreacja
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
menadżer hotelarstwa X X
menadżer turystyki X X
menadżer turystyki zdrowotnej X X
przewodnictwo i pilotaż X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
menadżer hotelarstwa 3-letnie studia licencjackie
menadżer turystyki
menadżer turystyki zdrowotnej
przewodnictwo i pilotaż

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi uczestnictwo w działalności zawodowej w branży turystyki i rekreacji, przygotowany jest do organizacji i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem branży turystycznej. Posiada kwalifikacje do pełnienia różnych funkcji w przedsiębiorstwach związanych z obsługą ruchu turystycznego (noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach odnowy biologicznej, Spa & Wellness, gospodarstwach agroturystycznych itp.). Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowią podstawę do pracy w jednostkach administracji samorządowej, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju turystyki i rekreacji oraz podejmowania innych działań związanych z tym sektorem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • menedżer obiektu hotelarskiego
 • menedżer obiektu uzdrowiskowego, świadczącego usługi prozdrowotne, spa & wellness
 • menedżer obiektu gastronomicznego
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • własna działalność gospodarcza w branży turystyki i rekreacji
 • własna działalność gospodarcza w branży usług gastronomicznych
 • specjalista ds. turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista ds. turystyki i rekreacji oraz animacji czasu wolnego w organizacjach związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacją
 • specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
 • specjalista ds. organizacji imprez i eventów
 • pracownik administracji hotelu
 • pracownik biura podróży
 • rezydent turystyczny
 • animator czasu wolnego

 

Zarządzanie
Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie marketingowe X X    
zarządzanie własnym biznesem X X    
zarządzanie organizacją X X    
biznes turystyczny X X    
zarządzanie projektami X X    
team leader X X    
business management     X X
zarządznaie zasobami ludzkimi     X X
zarządzanie usługami     X X
zarządzanie MŚP     X X
zarządzanie turystyką i eventami     X X
strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa     X X
zarządzanie logistyczne     X X

 

Specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie marketingowe 3-letnie studia licencjackie    
zarządzanie własnym biznesem    
zarządzanie organizacją    
biznes turystyczny    
zarządzanie projektami    
team leader    
business management     2-letnie studia magisterskie
zarządznaie zasobami ludzkimi    
zarządzanie usługami    
zarządzanie MŚP    
zarządzanie turystyką i eventami    
strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa    
zarządzanie logistyczne    

Absolwent kierunku Zarządzanie ma wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji różnego typu w warunkach konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. Uzyskuje wiedzę i kompetencje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, zarządzania kapitałem ludzkim, rzeczowym i finansowym, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i rozwiązywania problemów, prowadzenia negocjacji, pracy w zespole i przewodzenia podwładnymi, projektowania struktury organizacyjnej, kreowania oferty, zarządzania promocją i wizerunkiem, budowania relacji z otoczeniem, funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieci.

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • menedżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych różnych branż
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • specjalista / menedżer działu marketingu i sprzedaży
 • przedstawiciel handlowy
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • menedżer projektu
 • specjalista / menedżer działu logistyki
 • specjalista / menedżer w branży turystycznej
 • specjalista ds. organizacji imprez

 

KIERUNKI STUDIÓW

Ekonomia
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
ekonomika przedsiębiorstwa X X
gospodarka regionalna i lokalna X X
analityka rynkowa X X
analityk giełdowy X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
ekonomia menadżerska X X
finanse i polityka pieniężna X X
gospodarka publiczna i samorządowa X X
logistyka w biznesie X X
analityk gospodarcza X X
wycena nieruchomości X  
ekonomia energii X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
ekonomika przedsiębiorstwa 3-letnie studia licencjackie
gospodarka regionalna i lokalna
analityka rynkowa
analityk giełdowy

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
ekonomia menadżerska 2-letnie studia magisterskie
finanse i polityka pieniężna
gospodarka publiczna i samorządowa
logistyka w biznesie
analityk gospodarcza
wycena nieruchomości
ekonomia energii

Absolwent kierunku Ekonomia uzyskuje szeroką wiedzę o otaczającym świecie i gospodarce. Ekonomista potrafi analizować zdarzenia gospodarcze, oceniać sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji, gospodarek oraz rynków finansowych, mierzyć ryzyko towarzyszące zdarzeniom gospodarczym. Dzięki temu absolwent kierunku ekonomia posiada odpowiednie kwalifikacje do podejmowania strategicznych decyzji, a to pozwala mu zajmować wyższe stanowiska pracy w przedsiębiorstwach, sektorze finansowym, administracji publicznej, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Studiowanie ekonomii daje szerokie możliwości rozwijania własnych zainteresowań oraz koncentrowanie się na nabywaniu kwalifikacji pozwalających odnieść sukces zawodowy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • menedżer w podmiotach sektora państwowego i prywatnego
 • specjalista w zakresie bankowości
 • specjalista w instytucjach finansowych, instytucjach otoczenia biznesu, sektorze usług publicznych, administracji państwowej i samorządowej
 • specjalista / menedżer logistyki i działu transportu
 • analityk biznesowy
 • makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny
 • własna działalność gospodarcza
Fiannse i rachunkowość
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa X X
finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego X X
finanse i rachunkowość banków i zakładów ubezpieczeń X X
podatki i doradztwo podatkowe X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
menadżer finansowy X X
kadry i płace X X
sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa X X
doradztwo podatkowe X X
bankowość i ubezpieczenia X X
doradca inwestycyjny na rynkach finansowych X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa 3-letnie studia licencjackie
finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
finanse i rachunkowość banków i zakładów ubezpieczeń
podatki i doradztwo podatkowe

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
menadżer finansowy 2-letnie studia magisterskie
kadry i płace
sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa
doradztwo podatkowe
bankowość i ubezpieczenia
doradca inwestycyjny na rynkach finansowych

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość umie samodzielnie podejmować trafne decyzje inwestycyjne, a także kalkulować źródła finansowania tych inwestycji. Wyposażony jest w wiedzę z rachunkowości finansowej i zarządczej oraz potrafi umiejętnie ocenić sytuację finansową podmiotów gospodarczych, dokonać ewaluacji efektywności ich działalności i zaproponować potencjalne działania restrukturyzacyjne. Absolwent zna współczesne systemy finansowe, wie jak identyfikować ryzyko związane z działalnością instytucji finansowej, a także potrafi obsługiwać programy komputerowe wspierające działalność instytucji finansowych. Identyfikuje instrumenty rynku kapitałowego, zna zasady ich emisji i obrotu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • analityk finansowy
 • księgowy
 • audytor
 • specjalista rachunkowości
 • specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista w biurze konsultingowym
 • doradca podatkowy
 • specjalista zarządzania finansami
 • doradca finansowy i inwestycyjny
Logistyka
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
logistyka przedsiębiorstw X X
logistyka handlu i dystrybucji X X
ekonomika transportu i spedycja X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
logistyka przedsiębiorstw 3-letnie studia licencjackie
logistyka handlu i dystrybucji
ekonomika transportu i spedycja

Logistyka przygotowuje absolwenta do kierowania procesami zaopatrywania, dystrybucji, transportu, magazynowania, recyklingu i utylizacji (Green Logistics) oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspierającymi te procesy (Smart Logistics). Praktyczne umiejętności stosowania metod, technik i narzędzi logistycznych pozwalają na skuteczną obsługę klienta, konkurowanie na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do wykonywania wymagających i złożonych zadań logistycznych, potrafi twórczo usprawniać procesy logistyczne na każdym etapie ich działania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. logistyki
 • specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia, planowania produkcji
 • specjalista ds. dystrybucji, optymalizacji zapasów
 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw
 • specjalista ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego
 • specjalista ds. obsługi klienta, handlu elektronicznego
 • kierownik magazynu
Turystyka i rekreacja
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
menadżer hotelarstwa X X
menadżer turystyki X X
menadżer turystyki zdrowotnej X X
przewodnictwo i pilotaż X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
menadżer hotelarstwa 3-letnie studia licencjackie
menadżer turystyki
menadżer turystyki zdrowotnej
przewodnictwo i pilotaż

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi uczestnictwo w działalności zawodowej w branży turystyki i rekreacji, przygotowany jest do organizacji i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem branży turystycznej. Posiada kwalifikacje do pełnienia różnych funkcji w przedsiębiorstwach związanych z obsługą ruchu turystycznego (noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach odnowy biologicznej, Spa & Wellness, gospodarstwach agroturystycznych itp.). Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowią podstawę do pracy w jednostkach administracji samorządowej, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju turystyki i rekreacji oraz podejmowania innych działań związanych z tym sektorem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • menedżer obiektu hotelarskiego
 • menedżer obiektu uzdrowiskowego, świadczącego usługi prozdrowotne, spa & wellness
 • menedżer obiektu gastronomicznego
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • własna działalność gospodarcza w branży turystyki i rekreacji
 • własna działalność gospodarcza w branży usług gastronomicznych
 • specjalista ds. turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista ds. turystyki i rekreacji oraz animacji czasu wolnego w organizacjach związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacją
 • specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
 • specjalista ds. organizacji imprez i eventów
 • pracownik administracji hotelu
 • pracownik biura podróży
 • rezydent turystyczny
 • animator czasu wolnego

 

Zarządzanie
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie marketingowe X X
zarządzanie własnym biznesem X X
zarządzanie organizacją X X
biznes turystyczny X X
zarządzanie projektami X X
team leader X X

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
business management X X
zarządznaie zasobami ludzkimi X X
zarządzanie usługami X X
zarządzanie MŚP X X
zarządzanie turystyką i eventami X X
strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa X X
zarządzanie logistyczne X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie marketingowe 3-letnie studia licencjackie
zarządzanie własnym biznesem
zarządzanie organizacją
biznes turystyczny
zarządzanie projektami
team leader

 

Specjalność Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
business management 2-letnie studia magisterskie
zarządznaie zasobami ludzkimi
zarządzanie usługami
zarządzanie MŚP
zarządzanie turystyką i eventami
strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
zarządzanie logistyczne

Absolwent kierunku Zarządzanie ma wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji różnego typu w warunkach konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. Uzyskuje wiedzę i kompetencje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, zarządzania kapitałem ludzkim, rzeczowym i finansowym, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i rozwiązywania problemów, prowadzenia negocjacji, pracy w zespole i przewodzenia podwładnymi, projektowania struktury organizacyjnej, kreowania oferty, zarządzania promocją i wizerunkiem, budowania relacji z otoczeniem, funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieci.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • menedżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych różnych branż
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • specjalista / menedżer działu marketingu i sprzedaży
 • przedstawiciel handlowy
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • menedżer projektu
 • specjalista / menedżer działu logistyki
 • specjalista / menedżer w branży turystycznej
 • specjalista ds. organizacji imprez

 

KONTAKT

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6e,

75-343 Koszalin

tel.: 94 34-39-114/118/203 (Biuro Wydziału Nauk Ekonomicznych)
tel.: 94 34-39-108/117 (Biuro Obsługi Studenta)

e-mail: wne@tu.koszalin.pl   
e-mail: bos.kwiatkowskiego@tu.koszalin.pl

Wydział Elektroniki i Informatyki

Idź do strony wydziału

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku powstała z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej, której gwałtowny rozwój w ostatnich latach sprawia, że Polska staje się światowym liderem w tej dziedzinie. Generuje to duże zapotrzebowanie na inżynierów, mających wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie, użytkowanie i eksploatację zinformatyzowanych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Lokalizacja w miejscu, wokół którego swoją siedzibę mają firmy liderujące w obszarze przetwórstwa drewna umożliwia studentom bezpośredni kontakt z najnowszymi technologiami i maszynami pod okiem cenionych na rynku pracy specjalistów.

KIERUNKI STUDIÓW

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
automatyzacja i utrzymanie ruchu X X
produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
automatyzacja i utrzymanie ruchu 4-letnie studia inżynierskie
produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym

Absolwent ma kompetencje w zakresie projektowania oraz nadzorowania procesów technologicznych przetwarzania surowca drzewnego zapewniających uzyskanie pożądanej jakości wyrobu finalnego. Posiada umiejętności doboru urządzeń monitorujących i sterujących przebiegiem procesów technologicznych oraz nadzoru nad funkcjonowaniem układów sterowania i monitorowania, opracowania programów sterujących obrabiarkami CNC oraz programów dla urządzeń sterujących przebiegiem procesów technologicznych, programowania sterowników PLC, obsługi oprogramowania SCADA, CMMS oraz MES. Absolwent potrafi zaprojektować układy mechaniczne z zastosowaniem właściwych technik i narzędzi oraz przedstawić je w formie dokumentacji rysunkowej, zaplanować i zrealizować zadania związane z eksploatacją parku maszynowego oraz zarządzać takim parkiem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. przygotowania produkcji
 • specjalista ds. automatyzacji produkcji
 • specjalista ds. utrzymania ruchu
 • specjalista ds. eksploatacji maszyn
 • główny technolog
 • kierownik działu produkcyjnego
 • konstruktor

 

KIERUNKI STUDIÓW

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
automatyzacja i utrzymanie ruchu X X
produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym X X

 

Specjalność Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
automatyzacja i utrzymanie ruchu 4-letnie studia inżynierskie
produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym

Absolwent ma kompetencje w zakresie projektowania oraz nadzorowania procesów technologicznych przetwarzania surowca drzewnego zapewniających uzyskanie pożądanej jakości wyrobu finalnego. Posiada umiejętności doboru urządzeń monitorujących i sterujących przebiegiem procesów technologicznych oraz nadzoru nad funkcjonowaniem układów sterowania i monitorowania, opracowania programów sterujących obrabiarkami CNC oraz programów dla urządzeń sterujących przebiegiem procesów technologicznych, programowania sterowników PLC, obsługi oprogramowania SCADA, CMMS oraz MES. Absolwent potrafi zaprojektować układy mechaniczne z zastosowaniem właściwych technik i narzędzi oraz przedstawić je w formie dokumentacji rysunkowej, zaplanować i zrealizować zadania związane z eksploatacją parku maszynowego oraz zarządzać takim parkiem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. przygotowania produkcji
 • specjalista ds. automatyzacji produkcji
 • specjalista ds. utrzymania ruchu
 • specjalista ds. eksploatacji maszyn
 • główny technolog
 • kierownik działu produkcyjnego
 • konstruktor

 

KONTAKT

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku
Waryńskiego 1,

78-400 Szczecinek

tel.: +48 660 560 340
e-mail: filia.szczecinek@tu.koszalin.pl

rEKRUTACJA

Galeria

Kontakt

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2,
75-453 Koszalin

WWW: tu.koszalin.pl
Rekrutacja na studia: irk.politechnika.koszalin.pl
tel. 94 34 78 500