ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
W SZCZECINIE

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie nie tylko kształci studentów, ale także zapewnia im możliwości pełnego rozwoju intelektualnego. Dbając o komplementarny rozwój naszych studentów tworzymy nowoczesną infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Akademia to również nowoczesna biblioteka oraz w pełni profesjonalne pracownie: badań fokusowych, laboratorium środowiska pracy, pracownia neuroterapii i biofeedbacku, pracownia komunikacji i treningu grupowego, pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej, pracownia badań kryminalistycznych, pracownia nowoczesnych technologii i informacji przestrzennej. Wysoka jakość kształcenia na prowadzonych przez nas kierunkach studiów została w ostatnim czasie potwierdzona ośmiokrotnie, pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Przyjazna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. W ciągu minionych 25 lat wykształciliśmy niemal 20 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz ponad 4,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych. Z roku na rok rośniemy w siłę – obecnie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia i podyplomowych kształci się niemal 3000 osób. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu: pedagogiki, psychologii, kryminologii, BHP, obronności i bezpieczeństwa narodowego.

KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA

Kryminologia

Bezpieczeństwo i higiena pracy (inż.)

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Psychologia w biznesie (*w organizacji)

STUDIA I STOPNIA

Kryminologia

Bezpieczeństwo i higiena pracy (inż.)

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Psychologia w biznesie (*w organizacji)

STUDIA II STOPNIA

Kryminologia

Praca socjalna

Socjologia organizacji i zarządzania* (w organizacji)

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia MBA

Studia podyplomowe dla Nauczycieli

Pozostałe kierunki studiów podyplomowych

REKRUTACJA

GALERIA

KONTAKT

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

tel.: +48 91 424 32 00

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
ul. Broniewskiego 14
71-460 Szczecin

tel.: +48 91 424 32 00

Pion Kanclerski
ul. Potulicka 16
70-952 Szczecin

tel.: +48 91 44 89 105
email: twp@twp.szczecin.pl

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

e-mail: biblioteka@anstwp.pl
tel.: +48 91 424 32 31

Rekrutacja:
ul. Monte Cassino 15
70-466 Szczecin

Centrum Obsługi Studenta, parter, pok. 8
e-mail: cos@anstwp.pl
tel.: 91 424 32 01