Zachodniopomorska Mapa Akademicka

Zachodniopomorska Mapa Akademicka

Politechnika Morska w Szczecinie

EKO-INFORMATOR UCZELNI 

Politechnika Morska jest innowacyjną uczelnią techniczną, kształcącą najwyższej klasy specjalistów pracujących zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Studenci mają do wyboru 5 wydziałów i kilkanaście kierunków studiów. Nasz innowacyjny program kształcenia został skonstruowany w taki sposób, aby otrzymać idealny balans między przedmiotami praktycznymi, a zajęciami o charakterze teoretycznym. Przy użyciu najnowszych technologii m.in. symulatorów, robotów – w tym również humanoidalnych, specjalistycznego oprogramowania komputerowego – zapewniamy studentom praktyczną naukę zawodu. Oferta kształcenia jest stale dostosowywana do potrzeb światowej floty i gospodarki, tak by nasi absolwenci bez trudu odnaleźli się na rynku pracy.

 

Gdzie jesteśmy?

Po sąsiedzku stoi budynek Muzeum Narodowego, w pobliżu wznosi się też niesamowity gmach Szczecińskiej Filharmonii. Tylko kilka minut drogi piechotą dzieli nas od kin, teatrów, muzeów, opery, centrów handlowych, głównych węzłów komunikacyjnych, w tym m.in. Placu Rodła, czy Placu Żołnierza Polskiego. W pobliżu też znajdziecie Zamek Książąt Pomorskich, który był historyczną siedzibą rodu Gryfitów panujących przez długi czas na Pomorzu Zachodnim. Kilkanaście minut wystarczy, by dotrzeć do dworca kolejowego lub autobusowego oraz innych budynków dydaktycznych Politechniki


Jest to zdecydowanie najlepsze miejsce dla tak wyjątkowej Uczelni!

Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską, transportem wodnym i lądowym, mechaniką czy informatyką, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i prężny rozwój kariery zawodowej. Dzięki dotychczasowym działaniom i osiągnięciom, uczelnia stała się wysoko cenionym zapleczem dydaktyczno-naukowym gospodarki regionu i kraju.

Lubisz pływać? Nigdzie nie poczujesz się lepiej jak u nas!

Studenci z kierunków „pływających” (mundurowych) odbywają szereg szkoleń i uzyskują świadectwa potwierdzające ich kwalifikacje uznawane przez armatorów i urzędy morskie na całym świecie. Ponadto, odbywając wpisane w program studiów praktyki, na statkach lub w firmach lądowych związanych z gospodarką morską, otrzymują wynagrodzenie.

Twardo stąpasz po ziemi?  Żaden problem!

Absolwenci kierunków „lądowych” (nie mundurowych) mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Współpracujemy intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy. Uczelnia wdraża liczne, innowacyjne projekty finansowane z zewnętrznych środków – programy stażowe, płatne praktyki.

Opowiadać o tym dlaczego Politechnika Morska jest dla Ciebie najlepszym wyborem moglibyśmy bez końca. Już teraz chcielibyśmy Cię zaprosić do zwiedzenia kampusu Politechniki wirtualnie, aby utwierdzić Cię w wyborze tej wyjątkowej Uczelni!

WIRUTALNY SPACER PO UCZELNI

W strukturach Politechniki Morskiej działają również ośrodki szkoleniowe oraz centra badawcze, m.in.: Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu czy statek badawczo-szkolny „Nawigator XXI”. Na ukończeniu jest Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP), które będzie skupiać się na badaniach nad najnowocześniejszymi technologiami związanymi z gospodarką morską, m.in.: bezzałogowymi statkami autonomicznymi, systemami pozycjonowania jednostek pracujących na powierzchni akwenów i pod wodą oraz wielkogabarytowymi konstrukcjami wodnymi i lądowymi.

Kierunki Studiów

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach: nawigacja, geodezja i kartografia, żegluga śródlądowa oraz geoinfomatyka.

Studenci nawigacji Politechniki Morskiej w Szczecinie przy stołach nawigacyjnych

Połączenie wyspecjalizowanych kadr oraz nowoczesnych, w pełni wyposażonych laboratoriów i symulatorów, gwarantuje wysoki poziom kształcenia wykwalifikowanych specjalistów, którzy bez trudu znajdą pracę w swoim zawodzie.

Dowodem wysokiego poziomu działalności Wydziału jest certyfikat przyznany przez Lloyd’s Register Quality International,  stwierdzający, że program edukacyjny zapewnienia wysoką jakość w zakresie kształcenia kadr morskich i spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001:2000.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego to eksperci w swojej dziedzinie, poszukiwani na rynku pracy, zasilający strategiczne sektory gospodarki – morskie oraz lądowe.

Kierunki studiów

Nawigacja
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
transport morski (w języku polskim lub angielskim) X X X X
inżynieria ruchu morskiego X      
ratownictwo X      
eksploatacja jednostek pływających offshore X      
pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne X      
żeglarstwo morskie X      

powyższe specjalności pozwalają po studiach realizować karierę na lądzie (tytuł inżyniera) lub na morzu (dyplom oficera)

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
 4-letnie
(8 semestrów)
  4-letnie
(4 sesje zjazdowe)
2-letnie
(2 sesje zjazdowe)
 
 
 
Geodezja i kartografia
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
geoinformatyka X X    
hydrografia X X    

powyższe specjalności pozwalają po studiach realizować karierę na lądzie (tytuł inżyniera geodety) lub na morzu (tytuł inżyniera hydrografa)

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
  3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
   
Geoinformatyka
Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
    X X

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
    1,5-roczne
(3 semestry)
1,5-roczne
(3 semestry)
Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
projektowanie i budowa jachtów X      
projektowanie i budowa okrętów X      

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
     
Oceanotechnika
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
projektowanie i budowa jachtów     X  
projektowanie i budowa okrętów     X  
projektowanie i budowa obiektów offshore      X  
projektowanie i budowa obiektów podwodnych      X  

Kontakt z wydziałem

Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91 48-09-354
 2. +48 91 48-09-510

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91 48-09-358
 2. +48 91 48-09-578

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział mechaniczny

Wydział Mechaniczny PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 2 kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe.  Mechanika i budowa maszyn to kierunek mundurowy i tzw. morski, a studenci odbywają praktykę na statkach.

 

Na Wydziale można kształcić się także na pierwszym w Polsce kierunku studiów inżynierskich kształcącym kadry dla morskich elektrowni wiatrowych. Kierunek, ten (niemundurowy) jest odpowiedzią na wszechobecny postęp technologiczny i idące za nim zapotrzebowanie rynku pracy na nowe zawody. Do celów szkoleniowych, na terenie Wydziału zainstalowano pełnowymiarową gondolę turbiny wiatrowej, osadzoną na 20-metrowym maszcie.

Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie - student w laboratorium 3

Wydział Mechaniczny dysponuje również nowoczesnymi salami wykładowymi, symulatorami i laboratoriami jak np. centrum szkoleniowe silników wolnoobrotowych, oraz laboratorium silników okrętowych, umożliwiające studentom mechaniki i budowy maszyn praktyczną naukę i poznanie późniejszego środowiska pracy oraz wysoce zaawansowane cyfrowe symulatory siłowni okrętowych.

Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych mechaników i inżynierów jest nieustająco duże i każdy absolwent i absolwentka kierunków mechanicznych mogą wybierać w ofertach pracy.

Kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja siłowni okrętowych (w języku polskim i angielskim) X X    
diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych X      
eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych X      
techniki chłodnicze i klimatyzacja X      
techniki i technologie recyklingu X      
diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych X      
budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (w języku polskim i angielskim)     X X

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
4-letnie
(7 semestrów + 1 semestr praktyk zawodowych)
  4-letnie
(cztery 10-tygodniowe sesje zjazdowe po jednej w roku)
 
     
     
     
     
     
  1-5 roczne
(3 semestry)
  1-5 roczne
(3 semestry)

1. poniższe specjalności pozwalają po studiach realizować karierę na lądzie (tytuł inżyniera) lub na morzu (dyplom oficera):

– eksploatacja siłowni okrętowych (w języku polskim lub angielskim)

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych

– eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych

1.1. kierunki dyplomowania:

– układy napędowe z silnikami tłokowymi

– napędy turbinowe

– eksploatacja zbiornikowców i chemikaliowców

– eksploatacja gazowców

– komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

2. poniższe specjalności pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (tytuł inżyniera):

– techniki chłodnicze i klimatyzacja

– techniki i technologie recyklingu

– diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja siłowni wiatrowych X      
diagnostyka systemów przemysłowych X      

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
     
     
Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej*
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
  X      

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)

*kierunek w trakcie procedury zatwierdzania przez MEiN

Kontakt z wydziałem

Wydział Mechaniczny
ul. Willowa 2,
71-650 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91 48-09-513
 2. +48 91 48-09-512

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91 48-09-594
 2. +48 91 48-09-380

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział mechatroniki i elektroniki

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 2 kierunkach: mechatronika oraz automatyka i robotyka. Automatyka i robotyka to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej “przyszłościowe” kierunki studiów. Inżynierowie specjalizujący się w zagadnieniach automatyki i robotyki, będą w najbliższych latach, jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0.

Mechatronika jest działem inżynierii, który łączy mechanikę, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę, automatykę i robotykę. Studia na kierunku mechatronika pozwalają na zdobycie wszechstronnego i nowoczesnego wykształcenia z możliwością podjęcia pracy na lądzie oraz alternatywnie na morzu. Kierunek ten gwarantuje możliwość zdobycia wiedzy i praktyki w zakresie projektowania, wytwarzania i przede wszystkim eksploatacji najnowszej generacji urządzeń. Tego typu inżynierowie-specjaliści  będą w najbliższych latach jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0. Ponadto nasz kierunku -mechatronika – jako jeden z trzech w Polsce zdobył certyfikat akredytacji zagranicznej EUR-ACE Label.

Student mechatroniki Politechniki Morskiej w Szczecinie

Kierunki studiów

Mechatronika
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
mechatronika i elektrotechnika przemysłowa X X    
eksploatacja systemów elektroenergetycznych X X    

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
 4-letnie
(8 semestrów)
  4-letnie
(4 sesje zjazdowe)
 
   
Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
X      

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
4-letnie/8 semestrów
(11 modułów do wyboru)
     

Kontakt z wydziałem

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

ul. Willowa 2 (budynek nr 1 – po lewej stronie od bramy wjazdowej na teren PM),
71-650 Szczecin

e-mail: de@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91-48-09-955
 2. +48 91-48-09-842

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91-48-09-955
 2. +48 91-48-09-842

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 4 kierunkach: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport oraz zarządzanie.

Priorytetem Wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zasilających szeregi najlepszych pracowników pionierskich firm międzynarodowych działających w obszarze TSL (transport, spedycja, logistyka). Niezwykle istotne są również działania w zakresie naukowo-badawczym – Wydział dysponuje siecią nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriów, które zapewniają naszym naukowcom i studentom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. Kierunki zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport jako jedne z nielicznych w Polsce, uzyskały certyfikaty akredytacji zagranicznej EUR-ACE Label.

Laboratorium VR na WIET na Politechnice Morskiej w Szczecinie

Kierunki studiów

Logistyka
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
logistyka przedsiębiorstw X X    
logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym X X    
logistyka metropolitalna X X    
logistyka offshore*     X X
logistyka łańcuchów dostaw*     X X

*specjalność w trakcie zatwierdzania przez MEiN

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
  3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
   
   
  1,5-roczne
(3 semestry)
  1,5-roczne
(3 semestry)
   
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie jakością produkcji i usług X X    
zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach X X    
zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi X X    
utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0     X X
zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi     X X

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
  3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
   
   
  1,5-roczne
(3 semestry)
  1,5-roczne
(3 semestry)
   
Transport
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja portów i floty morskiej X X    
logistyka transportu zintegrowanego X X    
eksploatacja terminali kontenerowych X X    
systemy transportu zintegrowanego     X X
inteligentne systemy transportowe     X X

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
  3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
   
   
  1,5-roczne
(3 semestry)
  1,5-roczne
(3 semestry)
   
Zarządzanie
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie bezpieczeństwem organizacji X X    
zarządzanie zasobami ludzkimi X X    
organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej X X    

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3-5 letnie
(7 semestrów)
  3-5 letnie
(7 semestrów)
 
   
   

Kontakt z wydziałem

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11,
70-507 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91-48-09-663
 2. +48 91-48-09-686

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91-48-09-630

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział informatyki i telekomunikacji

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 2 kierunkach: informatyka oraz teleinformatyka. Studia na tym wydziale dają wiele możliwości – można zostać programistą i projektantem systemów informatycznych. Program studiów jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z panującymi, międzynarodowymi trendami. Na Wydziale kształci się przyszłych deweloperów systemów informatycznych, specjalistów technologii multimedialnych i przesyłania danych oraz programistów. Dzięki temu nasi absolwenci spełniają najwyższe wymagania stawiane przez stale rozwijającą się branżę IT i ICT. Studenci niemal każdego dnia podejmują wyzwania praktycznej nauki zawodu programując roboty humanoidalne czy używając technik VR.

Informatyka PM lab VR

Kierunki studiów

Informatyka
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
programowanie systemów informatycznych X X    
programowanie systemów multimedialnych X X    
informatyka morska X X    
programowanie*     ? ?
sztuczna inteligencja*     ? ?
Internet Rzeczy*     ? ?

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
  3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
   
   
  1,5-roczne
(3 semestry)
  1,5-roczne
(3 semestry)
   
   

*kierunek w trakcie procedury zatwierdzania przez MEiN (Informatyka II stopnia wraz ze specjalnościami)

Teleinformatyka
Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja systemów łączności X      
projektowanie systemów łączności X      

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3-5 letnie
(7 semestrów)
     
     

Kontakt z wydziałem

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91-48-09-893
 2. +48 91-48-09-894
 3. +48 91-48-09-871

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91-48-09-893
 2. +48 91-48-09-894
 3. +48 91-48-09-871

Tel. studia II stopnia

 1. +48 91-48-09-555

Kierunki Studiów

Politechnika Morska w Szczecinie
– Wydział Nawigacyjny

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach: nawigacja, geodezja i kartografia, żegluga śródlądowa oraz geoinfomatyka.

Studenci nawigacji Politechniki Morskiej w Szczecinie przy stołach nawigacyjnych

Połączenie wyspecjalizowanych kadr oraz nowoczesnych, w pełni wyposażonych laboratoriów i symulatorów, gwarantuje wysoki poziom kształcenia wykwalifikowanych specjalistów, którzy bez trudu znajdą pracę w swoim zawodzie.

Dowodem wysokiego poziomu działalności Wydziału jest certyfikat przyznany przez Lloyd’s Register Quality International,  stwierdzający, że program edukacyjny zapewnienia wysoką jakość w zakresie kształcenia kadr morskich i spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001:2000.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego to eksperci w swojej dziedzinie, poszukiwani na rynku pracy, zasilający strategiczne sektory gospodarki – morskie oraz lądowe.

Kierunki studiów

Nawigacja
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
transport morski (w języku polskim lub angielskim) X X
inżynieria ruchu morskiego X  
ratownictwo X  
eksploatacja jednostek pływających offshore X  
pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne X  
żeglarstwo morskie X  

 

Specjalności Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
transport morski (w języku polskim lub angielskim) X X
inżynieria ruchu morskiego    
ratownictwo    
eksploatacja jednostek pływających offshore    
pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne    
żeglarstwo morskie    

powyższe specjalności pozwalają po studiach realizować karierę na lądzie (tytuł inżyniera) lub na morzu (dyplom oficera)

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
transport morski (w języku polskim lub angielskim)  4-letnie
(8 semestrów)
 
inżynieria ruchu morskiego  
ratownictwo  
eksploatacja jednostek pływających offshore  
pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne  
żeglarstwo morskie  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
transport morski (w języku polskim lub angielskim) 4-letnie
(4 sesje zjazdowe)
2-letnie
(2 sesje zjazdowe)
inżynieria ruchu morskiego    
ratownictwo    
eksploatacja jednostek pływających offshore    
pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne    
żeglarstwo morskie    

 

Geodezja i kartografia
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
geoinformatyka X X
hydrografia X X

 

powyższe specjalności pozwalają po studiach realizować karierę na lądzie (tytuł inżyniera geodety) lub na morzu (tytuł inżyniera hydrografa)

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
geoinformatyka 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
hydrografia  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
geoinformatyka 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
hydrografia  
Geoinformatyka
Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
X X

CZAS TRWANIA

Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
1,5-roczne
(3 semestry)
1,5-roczne
(3 semestry)
Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
projektowanie i budowa jachtów X  
projektowanie i budowa okrętów X  

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
 
Oceanotechnika
Specjalności Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
projektowanie i budowa jachtów X  
projektowanie i budowa okrętów X  
projektowanie i budowa obiektów offshore  X  
projektowanie i budowa obiektów podwodnych  X  

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
 

Kontakt z wydziałem

Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91 48-09-354
 2. +48 91 48-09-510

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91 48-09-358
 2. +48 91 48-09-578

Politechnika Morska w Szczecinie
– Wydział Mechaniczny

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział mechaniczny

Wydział Mechaniczny PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 2 kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe.  Mechanika i budowa maszyn to kierunek mundurowy i tzw. morski, a studenci odbywają praktykę na statkach.

 

Na Wydziale można kształcić się także na pierwszym w Polsce kierunku studiów inżynierskich kształcącym kadry dla morskich elektrowni wiatrowych. Kierunek, ten (niemundurowy) jest odpowiedzią na wszechobecny postęp technologiczny i idące za nim zapotrzebowanie rynku pracy na nowe zawody. Do celów szkoleniowych, na terenie Wydziału zainstalowano pełnowymiarową gondolę turbiny wiatrowej, osadzoną na 20-metrowym maszcie.

Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie - student w laboratorium 3

Wydział Mechaniczny dysponuje również nowoczesnymi salami wykładowymi, symulatorami i laboratoriami jak np. centrum szkoleniowe silników wolnoobrotowych, oraz laboratorium silników okrętowych, umożliwiające studentom mechaniki i budowy maszyn praktyczną naukę i poznanie późniejszego środowiska pracy oraz wysoce zaawansowane cyfrowe symulatory siłowni okrętowych.

Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych mechaników i inżynierów jest nieustająco duże i każdy absolwent i absolwentka kierunków mechanicznych mogą wybierać w ofertach pracy.

Kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja siłowni okrętowych (w języku polskim i angielskim) X X
diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych X  
eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych X  
techniki chłodnicze i klimatyzacja X  
techniki i technologie recyklingu X  
diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych X  

 

Specjalności Studia I stopnia Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (w języku polskim i angielskim)     X X

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
eksploatacja siłowni okrętowych (w języku polskim i angielskim) 4-letnie
(7 semestrów + 1 semestr praktyk zawodowych)
 
diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych  
eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych  
techniki chłodnicze i klimatyzacja  
techniki i technologie recyklingu  
diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych  
budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (w języku polskim i angielskim)   1-5 roczne
(3 semestry)

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
eksploatacja siłowni okrętowych (w języku polskim i angielskim) 4-letnie
(cztery 10-tygodniowe sesje zjazdowe po jednej w roku)
 
diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych    
eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych    
techniki chłodnicze i klimatyzacja    
techniki i technologie recyklingu    
diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych    
budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (w języku polskim i angielskim)   1-5 roczne
(3 semestry)

1. poniższe specjalności pozwalają po studiach realizować karierę na lądzie (tytuł inżyniera) lub na morzu (dyplom oficera):

– eksploatacja siłowni okrętowych (w języku polskim lub angielskim)

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych

– eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych

1.1. kierunki dyplomowania:

– układy napędowe z silnikami tłokowymi

– napędy turbinowe

– eksploatacja zbiornikowców i chemikaliowców

– eksploatacja gazowców

– komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

2. poniższe specjalności pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (tytuł inżyniera):

– techniki chłodnicze i klimatyzacja

– techniki i technologie recyklingu

– diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja siłowni wiatrowych X  
diagnostyka systemów przemysłowych X  

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
eksploatacja siłowni wiatrowych 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
diagnostyka systemów przemysłowych  
Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej*
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  X  

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
 

*kierunek w trakcie procedury zatwierdzania przez MEiN

Kontakt z wydziałem

Wydział Mechaniczny
ul. Willowa 2,
71-650 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91 48-09-513
 2. +48 91 48-09-512

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91 48-09-594
 2. +48 91 48-09-380

Politechnika Morska w Szczecinie
– Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział mechatroniki i elektrotechniki

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 2 kierunkach: mechatronika oraz automatyka i robotyka. Automatyka i robotyka to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej “przyszłościowe” kierunki studiów. Inżynierowie specjalizujący się w zagadnieniach automatyki i robotyki, będą w najbliższych latach, jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0.

Mechatronika jest działem inżynierii, który łączy mechanikę, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę, automatykę i robotykę. Studia na kierunku mechatronika pozwalają na zdobycie wszechstronnego i nowoczesnego wykształcenia z możliwością podjęcia pracy na lądzie oraz alternatywnie na morzu. Kierunek ten gwarantuje możliwość zdobycia wiedzy i praktyki w zakresie projektowania, wytwarzania i przede wszystkim eksploatacji najnowszej generacji urządzeń. Tego typu inżynierowie-specjaliści  będą w najbliższych latach jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0. Ponadto nasz kierunku -mechatronika – jako jeden z trzech w Polsce zdobył certyfikat akredytacji zagranicznej EUR-ACE Label.

Student mechatroniki Politechniki Morskiej w Szczecinie

Kierunki studiów

Mechatronika
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
mechatronika i elektrotechnika przemysłowa X X
eksploatacja systemów elektroenergetycznych X X

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
mechatronika i elektrotechnika przemysłowa  4-letnie
(8 semestrów)
 
eksploatacja systemów elektroenergetycznych  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
mechatronika i elektrotechnika przemysłowa 4-letnie
(4 sesje zjazdowe)
 
eksploatacja systemów elektroenergetycznych  
Automatyka i Robotyka
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
  X  

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
4-letnie/8 semestrów
(11 modułów do wyboru)
 

Kontakt z wydziałem

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

ul. Willowa 2 (budynek nr 1 – po lewej stronie od bramy wjazdowej na teren PM),
71-650 Szczecin

e-mail: de@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91-48-09-955
 2. +48 91-48-09-842

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91-48-09-955
 2. +48 91-48-09-842

Politechnika Morska w Szczecinie
– Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 4 kierunkach: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport oraz zarządzanie.

Priorytetem Wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zasilających szeregi najlepszych pracowników pionierskich firm międzynarodowych działających w obszarze TSL (transport, spedycja, logistyka). Niezwykle istotne są również działania w zakresie naukowo-badawczym – Wydział dysponuje siecią nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriów, które zapewniają naszym naukowcom i studentom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. Kierunki zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport jako jedne z nielicznych w Polsce, uzyskały certyfikaty akredytacji zagranicznej EUR-ACE Label.

Laboratorium VR na WIET na Politechnice Morskiej w Szczecinie

Kierunki studiów

Logistyka
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
logistyka przedsiębiorstw X X
logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym X X
logistyka metropolitalna X X

 

Specjalności Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
logistyka offshore* X X
logistyka łancuchów dostaw* X X

*Specjalności w trakcie zatwierdzania przez MEiN

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
logistyka przedsiębiorstw 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym  
logistyka metropolitalna  
logistyka offshore*   1,5-roczne
(3 semestry)
logistyka łancuchów dostaw*  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
logistyka przedsiębiorstw 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym  
logistyka metropolitalna  
logistyka offshore*   1,5-roczne
(3 semestry)
logistyka łancuchów dostaw*  

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie jakością produkcji i usług X X
zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach X X
zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi X X

 

Specjalności Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi X X

CZAS TRWANIA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
3,5-letnie
( 7 semestrów)
  3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
   
   
  1,5-roczne
(3 semestry)
  1,5-roczne
(3 semestry)
   

 

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
zarządzanie jakością produkcji i usług 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach  
zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi  
utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0   1,5-roczne
(3 semestry)
zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
zarządzanie jakością produkcji i usług 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach  
zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi  
utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0   1,5-roczne
(3 semestry)
zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi  
Transport
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja portów i floty morskiej X X
logistyka transportu zintegrowanego X X
eksploatacja terminali kontenerowych X X

 

Specjalności Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
systemy transportu zintegrowanego (w języku polskim i angielskim) X X
inteligentne systemy transportowe (w języku polskim i angielskim X X

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
eksploatacja portów i floty morskiej 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
logistyka transportu zintegrowanego  
eksploatacja terminali kontenerowych  
systemy transportu zintegrowanego (w języku polskim i angielskim)   1,5-roczne
(3 semestry)
inteligentne systemy transportowe (w języku polskim i angielskim  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
eksploatacja portów i floty morskiej 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
logistyka transportu zintegrowanego  
eksploatacja terminali kontenerowych  
systemy transportu zintegrowanego (w języku polskim i angielskim)   1,5-roczne
(3 semestry)
inteligentne systemy transportowe (w języku polskim i angielskim  
Zarządzanie
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
zarządzanie bezpieczeństwem organizacji X X
zarządzanie zasobami ludzkimi X X
organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej X X

 

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
zarządzanie bezpieczeństwem organizacji 3-5 letnie
(7 semestrów)
 
zarządzanie zasobami ludzkimi  
organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
zarządzanie bezpieczeństwem organizacji 3-5 letnie
(7 semestrów)
 
zarządzanie zasobami ludzkimi  
organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej  

 

Kontakt z wydziałem

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11,
70-507 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91-48-09-663
 2. +48 91-48-09-686

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91-48-09-630

Politechnika Morska w Szczecinie
– Wydział Informatyki i Telekomunikacji

IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU

Wydział informatyki i telekomunikacji

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PM kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 2 kierunkach: informatyka oraz teleinformatyka. Studia na tym wydziale dają wiele możliwości – można zostać programistą i projektantem systemów informatycznych. Program studiów jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z panującymi, międzynarodowymi trendami. Na Wydziale kształci się przyszłych deweloperów systemów informatycznych, specjalistów technologii multimedialnych i przesyłania danych oraz programistów. Dzięki temu nasi absolwenci spełniają najwyższe wymagania stawiane przez stale rozwijającą się branżę IT i ICT. Studenci niemal każdego dnia podejmują wyzwania praktycznej nauki zawodu programując roboty humanoidalne czy używając technik VR.

Informatyka PM lab VR

Kierunki studiów

Informatyka
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
programowanie systemów informatycznych X X
programowanie systemów multimedialnych X X
informatyka morska X X

 

Specjalności Studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne
programowanie* ? ?
sztuczna inteligencja* ? ?
Internet Rzeczy* ? ?

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
programowanie systemów informatycznych 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
programowanie systemów multimedialnych  
informatyka morska  
programowanie*   1,5-roczne
(3 semestry)
sztuczna inteligencja*  
Internet Rzeczy*  

 

Specjalności Studia niestacjonarne
I stopnia II stopnia
programowanie systemów informatycznych 3,5-letnie
( 7 semestrów)
 
programowanie systemów multimedialnych  
informatyka morska  
programowanie*   1,5-roczne
(3 semestry)
sztuczna inteligencja*  
Internet Rzeczy*  

*kierunek w trakcie procedury zatwierdzania przez MEiN (Informatyka II stopnia wraz ze specjalnościami)

Teleinformatyka
Specjalności Studia I stopnia
stacjonarne niestacjonarne
eksploatacja systemów łączności X  
projektowanie systemów łączności X  

CZAS TRWANIA

Specjalności Studia stacjonarne
I stopnia II stopnia
eksploatacja systemów łączności 3-5 letnie
(7 semestrów)
 
projektowanie systemów łączności  

Kontakt z wydziałem

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

e-mail: dn@pm.szczecin.pl

tel. (studia stacjonarne)

 1. +48 91-48-09-893
 2. +48 91-48-09-894
 3. +48 91-48-09-871

tel. (studia niestacjonarne)

 1. +48 91-48-09-893
 2. +48 91-48-09-894
 3. +48 91-48-09-871

Tel. studia II stopnia

 1. +48 91-48-09-555

Rekrutacja

Galeria

Kontakt

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin

e-mail: pm@pm.szczecin.pl
tel.: 91-48-09-400 (centrala)