Dolnośląska Szkoła Wyższa została Uniwersytetem

Dolnośląska Szkoła Wyższa zmienia się w Uniwersytet Dolnośląski DSW. Obecna na mapie Wrocławia od ponad 25 lat oraz od 17 lat tytułowana najlepszą dolnośląską uczelnią niepubliczną, od dziś zasili listę uczelni uniwersyteckich. To kolejny, ważny krok w rozwoju uczelni.

Założona w 1997 roku Dolnośląska Szkoła Wyższa od dnia 3 kwietnia 2023 zostaje uniwersytetem oraz zmienia nazwę na Uniwersytet Dolnośląski DSW. Nowa nazwa stanowi połączenie obecnej kategorii uczelni z nawiązaniem do regionu, w którym tworzy swoją historię i społeczność oraz skrótem dotychczasowej nazwy.

Zmiana ze szkoły wyższej na uniwersytet jest wynikiem spełnienia przez uczelnię wymogów formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz uzyskania zgodę Ministra Edukacji i Nauki na użycie słowa uniwersytet w nazwie. Drogę do uniwersytetu otworzyły uczelni wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której DSW poddała się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW.

– Nasza społeczność akademicka DSW tworzy to miejsce od 25 lat poprzez konsekwentną współpracę, wytrwałość i życzliwe przyjęcie każdego, kto dołącza do naszej uczelni. To miejsce powstaje z pasji studentek i studentów, doktorantów, pracowników i nauczycieli akademickich. Rozwijamy się, otwieramy nowe kierunki studiów, podejmujemy coraz to ambitniejsze wyzwania badawcze i organizacyjne. Zmiana kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet stanowi efekt wieloletnich działań zmierzających do spełnienia kryteriów uczelni uniwersyteckiej oraz inwestowania w rozwój działalności naukowej, doświadczoną kadrę akademicką i rozbudowę infrastruktury. Nadal pozostajemy jednak tą samą praktyczną i przyjazną uczelnią – mówi dr hab. Sławomir Krzychała, prof. Uniwersytetu DSW, rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Obecna na mapie Dolnego Śląska od ponad dwóch dekad uczelnia stawia przede wszystkim na stwarzanie przyjaznego środowiska, sprzyjającego łączeniu nauki z rozwojem zawodowym. Kluczowym aspektem jest też umożliwianie dostępu do szerokiej oferty dydaktycznej i praktyczne przekazywanie wiedzy – do grona wykładowców zapraszani są także specjaliści, aktywnie pracujący w zawodzie. W ofercie uczelni znajdują się obecnie 23 kierunki i 93 specjalności w ramach studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich – a także ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia dysponuje trzema budynkami, a główna siedziba zlokalizowana jest przy ul. Strzegomskiej 55.

Więcej informacji o zmianie znaleźć można na stronie internetowej www.uniwersytetdsw.pl.