Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore

Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore to nowy kierunek na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, który ma za zadanie przygotować studentów do pracy zarówno w miejscach typowych dla ratowników medycznych:

 • Zespoły Ratownictwa Medycznego,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,

jak i pozyskać kwalifikacje do pracy:

 • na platformach wiertniczych i morskich farmach wiatrowych,
 • do służby w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Po ukończeniu kierunku absolwentom nie jest obce:

 • prowadzenie medycznych czynności ratunkowych,
 • opieka nad poszkodowanymi w stanach nagłych,
 • praca w trudnych warunkach oraz pod presją czasu,
 • sprawne działanie w zdarzeniach masowych,
 • współpraca ze służbami (Policja, Straż Pożarna, SAR, GOPR, WOPR),
 • specyfika pracy nad wodą (śródlądzie, wody płynące, morze),
 • działania w sektorze Offshore i na morskich farmach wiatrowych.

Absolwenci uzyskują dodatkowe kwalifikacje do pracy na wodzie, między innymi: Certyfikowany kurs Ratownika Wodnego, KPP, STCW, GWO, K-38.

Kierunek dedykowany jest zarówno czynnym zawodowo ratownikom wodnym, jak i osobom, które nie znają specyfiki pracy w tym zawodzie. Szeroki zakres umiejętności, których można się nauczyć w toku studiów powoduje, że jest to niezwykle ciekawa opcja dla osób, które nie boją się pracy w specyficznych warunkach.

W trakcie roku akademickiego studenci biorą także udział w:

 • zimowych i letnich obozach z komunikacji między Zespołami Ratownictwa Medycznego z Polski i Niemiec,
 • zajęciach z podstaw Ratownictwa Górskiego,
 • wyjazdach do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
 • ćwiczeniach z ratownictwa wodnego z podmiotami z Niemiec.

Więcej informacji:

www.pum.edu.pl/rekrutacja

email: rekrut@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 827