Wyższa Szkoła Bankowa to Uniwersytet WSB Merito

Od 3 kwietnia 2023 Wyższa Szkoła Bankowa to Uniwersytet WSB Merito. Zmiana kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet oraz wprowadzenie nowej nazwy – Merito to kolejny ważny krok w rozwoju uczelni, która na szczecińskim rynku funkcjonuje już od 15 lat.

Zmiana nazwy i kategorii – ze szkoły wyższej na uniwersytet – nastąpiła w wyniku spełnienia warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzięki zgodzie Ministra Edukacji i Nauki na użycie w nazwie wyrazu “uniwersytet”. To kolejny krok milowy w rozwoju uczelni, który potwierdza szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Drogę do uniwersytetu otworzyły uczelni wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddawała się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest teraz Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu. Stawiamy na nieustający rozwój. Zmiana zarówno kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet, jak i nazwy to ogromne wyzwanie. Ale takie wyzwanie, które niesie wielką radość i dumę. Uniwersytet to dla całej naszej społeczności akademickiej potwierdzenie jakości codziennej pracy i przypieczętowanie tego, że obrana przez nas od początku filozofia działania ma sens. To nas utwierdza w przekonaniu, że można w nowoczesny sposób, z pasją i radością, tworzyć uczelnię niepubliczną, odnosić sukcesy i stale rozwijać się w oparciu o solidne, mocne fundamenty i przyświecające nam wartości: praktyczność i przyjazność. A naszym drogowskazem na tej drodze będzie nowa nazwa – Merito – powiedział dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito, rektor uniwersytetu.

Nowa nazwa Merito nawiązuje do słowa meritum, które oznacza sedno, istotę sprawy, kojarzy się ze skutecznym działaniem, co od zawsze charakteryzowało uczelnię. Jednocześnie pozwala lepiej wyrazić szeroki zakres działalności i ofertę kierunków, a te już dawno wyszły poza obszar bankowości, z którym mocno kojarzyła się nazwa Wyższa Szkoła Bankowa.

Obecnie szczeciński wydział oferuje 12 kierunków studiów I stopnia, w tym m.in.: logistykę, psychologię w biznesie, pedagogikę, bezpieczeństwo w biznesie i administracji. Ponadto pięć kierunków na studiach magisterskich, jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia podyplomowe, magisterskie z podyplomowymi i MBA.

Zmieniamy nazwę, ale nasze wartości pozostają niezmienne. Zostaje z nami rozpoznawalny skrót WSB, zostaje praktyczne kształcenie i organizacja studiów, która umożliwia łączenie nauki z pracą. Niezwykle ważne są dla nas też w dalszym ciągu relacje z otoczeniem. Jesteśmy uniwersytetem przedsiębiorczym, czyli takim, który koncentruje się na potrzebach współczesnego, dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stawiamy na interdyscyplinarność oraz przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności. Studenci i ich potrzeby niezmiennie są dla nas najważniejsze – dodaje rektor.

Od 2021 roku szczeciński wydział znajduje się w nowym, innowacyjnym budynku, który wpisuje się w strategię technologizacji nauki. Mieści się w nim specjalistyczna baza laboratoryjna dla przedmiotów kierunkowych służących nabywaniu nowych kompetencji. W budynku znajduje się 9 laboratoryjnych sal komputerowych w tym laboratorium grafiki komputerowej, laboratorium inżynierskie oraz sala kreatywna. 

Wyższa Szkoła Bankowa, od teraz funkcjonująca jako Uniwersytet WSB Merito, od lat jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w województwie zachodniopomorskim, co potwierdza publikowana corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacja o wynikach rekrutacji. Więcej informacji o Uniwersytecie WSB Merito, znaleźć można na specjalnie przygotowanej stronie www pod adresem: https://uniwersytetymerito.pl/.

Wyższe Szkoły Bankowe w innych miastach – w Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu, wraz z filiami, również zmieniły się 3 kwietnia na uniwersytety. Razem z działającą w Warszawie Uczelnią WSB Merito tworzą największą grupę uczelni niepublicznych w Polsce.