Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu – co słychać
u naszej pierwszej Absolwentki?

Minęły lata od rozpoczęcia działalności edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, która każdego roku skutkuje wypuszczeniem poza mury uczelni kolejnych absolwentów. W tym roku Jego Magnificencja Rektor dr Andrzej Zduniak podpisał dyplom o numerze 10 000 dla studentki, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. To piękne ukoronowanie całego wysiłku włożonego w prowadzenie Uczelni.

Wspomniane wyróżnienie jest bardzo symboliczne, ale istnieje jeszcze inny dokument ukończenia studiów, do którego władze i pracownicy uczelni odnoszą się z sentymentem. Należy on do pani mgr Celiny Chełkowskiej – naszej pierwszej absolwentki.

Pani Celina ukończyła pedagogikę na funkcjonującym wtedy Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Poznaniu. Od tego czasu nasza dyplomantka rozwijała się zawodowo dążąc do spełnienia swoich aspiracji. Skontaktowaliśmy się z nią, aby zapytać jak potoczyły się jej losy zawodowe w dorosłym życiu, po studiach
w WSB.  Pani Celina chętnie podzieliła się z nami swoją historią. Przedstawiamy ją poniżej:

„Od 15 lat zawodowo zajmuję się tematyką resocjalizacji osób nieletnich. Praktykę zawodową podczas studiów zdobywałam zarówno w Polsce, jako wsparcie dla wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu, jak i w USA w Juvenile Correction Center w stanie Minnesota. Następnie jeszcze podczas studiów w 2009 roku podjęłam pracę najpierw jako pracownik socjalny, a później wychowawca w zakładzie poprawczym dla chłopców w Poznaniu. Chęć pomocy młodym ludziom zaowocowała wymyśleniem  pierwszej w Polsce Spółdzielni Socjalnej przy zakładzie poprawczym oraz programem wychowawczym „Kochanym tatą być”, za co otrzymałam różne nagrody. W latach 2008-2016 byłam autorem licznych wystąpień i publikacji naukowych. W 2015 roku przeniosłam się do Warszawy, gdzie zaczęłam kilkuletnią pracę w administracji publicznej zaczynając od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wodociągów Warszawskich. Miałam też roczny epizod jako kierownik działu edukacji i promocji w Poznańskim Zoo.

Mimo różnorodności instytucji i stanowisk – dobro dzieci zawsze było dla mnie  na pierwszym miejscu i napędzało do działania i tworzenia projektów i programów z nimi związanych. Powróciłam do zawodu wychowawcy w 2019 roku jako pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej na Woli, a później na Śródmieściu w Warszawie. Zostałam także  terapeutą zajęciowym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami. Zajęcia te są prowadzone na zlecenie miasta Warszawy. W 2021 r. spełniłam swoje największe marzenie zostając policjantem zespołu ds. nieletnich Komendy Rejonowej Policji Warszawa I Śródmieście. Dzięki doświadczeniu, mimo małego stażu służbowego, mam przyjemność szkolić innych funkcjonariuszy z zakresu nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.”

Historia zawodowa pani Celiny napawa nasze serca dumą i radością. Cieszymy się, że mamy w gronie absolwentów WSB ludzi tak ambitnych
i wrażliwych, którzy z poczuciem misji realizują się w swoim zawodzie.

Życiowe historie naszych dyplomantów czytamy z zainteresowaniem, bo wiemy, że za numerami dyplomów stoją  właśnie oni oraz ich wysiłek, zaangażowanie i umiejętności, które na kolejnym etapie życia przyczyniają się do tworzenia takich biogramów, jak ten pani Celiny.

Zapraszamy TUTAJ. na stronę Galerii Absolwentów WSB tworzonej przez nasz zespół, a pani Celinie życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.