Możesz zacząć studia w marcu, nic nie tracisz a zyskujesz czas

Rekrutacja zimowa to szansa dla tych, którym zależy na szybkim podjęciu studiów lub zmianie uczelni. Jeśli jesteś gotowy do nauki, wybierz swój kierunek i skorzystaj z okazji, by zaoszczędzić czas.

Rekrutacja zimowa, rekrutacja śródroczna lub mniej oficjalnie „zimówka” czy „marcówka” – to określenia drugiego naboru studentów prowadzonego przez uczelnie wyższe. O ile po tzw. naborze letnim, studia ruszają w październiku, to po zimowym rozpoczynają się w marcu, czyli w połowie roku akademickiego i stąd wywodzą się wspomniane określenia.


Między bajki należy włożyć pogląd, że studia rozpoczynające się w połowie roku akademickiego są krótsze, mają niepełny program, czy są w jakiś sposób gorsze. Kto tak myśli, jest w błędzie. Poza półrocznym przesunięciem terminów, studia rozpoczęte w październiku i w marcu niczym się nie różnią i trwają tyle samo semestrów. Podsumowując, w ramach roku akademickiego wiele uczelni umożliwia podjęcie studiów w dwóch terminach, by kandydaci mieli wybór.


Ściąga – kiedy zgodnie z harmonogramem zaczynają i kończą się studia podjęte w roku akademickim 2023/2024? Przykład Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

  • Licencjackie: X 2023 – VI 2026 i III 2024 – II 2027
  • Inżynierskie: X 2023 – II 2027 i III 2024 – VI 2027
  • Magisterskie: X 2023 – VI 2025 i III 2024 – II 2026
  • Jednolite magisterskie: X 2023 – VI 2028 i III 2024 – II 2029

Kto wybiera studia wiosną


Wiele sytuacji życiowych przemawia za podjęciem studiów wiosną. Częstym powodem jest zmiana uczelni lub kierunku, czy nawet miasta zamieszkania. Nie da się ukryć, że pierwszy wybór uczelni nie zawsze jest trafny i po pół roku studiów można dojść do wniosku, że chciałoby się coś zmienić. Z tą decyzją nie warto czekać przez kolejny semestr i wakacje, bo szkoda na to czasu i energii. Studia powinny rozwijać zainteresowania, wiedzę i kompetencje a uczelnia stwarzać ku temu odpowiednie warunki. Jeśli tego brakuje, warto studia zmienić i zacząć się realizować na innym kierunku lub uczelni.


Nowe studia na wiosnę to również korzystne rozwiązanie dla studentów planujących drugi kierunek. Terminy oddawania prac i egzaminów dyplomowych nie będą się pokrywać z terminami na studiach rozpoczętych w październiku. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować naukę na obu kierunkach i realizować swoje ambicje.


Kontynuację nauki od marca chętnie wybierają absolwenci studiów inżynierskich, które trwają 3,5 roku i kończą się w lutym. Dzięki temu inżynierowie nie muszą sobie robić półrocznej przerwy w nauce i od razu podejmują kształcenie na studiach magisterskich.


To również dobra opcja dla maturzystów, którzy zdali egzamin dojrzałości w terminie poprawkowym lub przedłużyli sobie wakacje, albo po prostu nie byli gotowi na podjęcie decyzji, na jakim kierunku chcą studiować czy nie dostali się na wymarzoną uczelnię. Osoby te nie muszą tracić całego roku akademickiego, by dołączyć do grona studentów, jeśli zdecydują się na studia od marca.

Decyzja o podjęciu studiów dyktowana bywa też przez rynek pracy. Zdarza się, że podniesienie kwalifikacji jest wymogiem do awansu lub furtką do zmiany pracy, a nawet przekwalifikowania się. Jeśli na naszej liście postanowień noworocznych znalazł się taki punkt, jak zmiana pracy czy awans, warto zabrać się za jego realizację jak najszybciej, aby nie był to jeden z tych celów, które przepiszemy na kolejny rok.


Co ważne, osoby aktywne zawodowo nie muszą zaczynać studiów od I stopnia, bo mając już ukończone studia licencjackie lub inżynierskie, mogą rozpocząć studia magisterskie lub podyplomowe i w ten sposób w krótszym czasie podnieść swoje kwalifikacje.


Co studiować i jak?


Chociaż propozycja studiów w rekrutacji zimowej zazwyczaj jest węższa niż ta, którą uczelnie przygotowują na rekrutację letnią, to i tak wybór jest bardzo szeroki a zdarzają się i nowości.


– Psychologia to nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, który wprowadzamy właśnie teraz. Długo przygotowywaliśmy się do jego otwarcia, aby spełniał nie tylko wysokie wymogi formalne, ale też odpowiadał programem i kadrą dydaktyczną na potrzeby rynku pracy i zmian zachodzących w życiu społecznym. Chcemy, aby studenci poznali ogrom fascynującej wiedzy, jaką jest psychologia, ale też uczyli się o tym zawodzie od praktyków z dużym doświadczeniem. Dziś już mogę z dumą to powiedzieć – zapraszam serdecznie na studia psychologiczne na specjalność psychologia kliniczna oraz psychologia w biznesie, które ruszą już w marcu 2024 roku – zapowiada dr Agnieszka Gawor, psycholog, menedżer nowego kierunku studiów psychologia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.


Psychologię na wrocławskim Uniwersytecie WSB Merito studiować można będzie w formie stacjonarnej tradycyjnie, czyli jako potocznie rozumiane studia dzienne oraz w formie niestacjonarnej hybrydowo, czyli jako studia zaoczne, podczas których część dni zajęciowych będzie realizowana zdalnie a część tradycyjnie.


Zajęcia hybrydowe na stałe weszły już do oferty uczelni, zatem kandydaci mogą wybierać nie tylko między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi, ale też szukać dla siebie najbardziej komfortowej formy nauki, włącznie z tą tradycyjną, rozumianą jako zajęcia w murach uczelni.


W rekrutacji zimowej na rok akademicki 2023/2024 Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu zaprasza na 11 kierunków studiów I stopnia. Jest wśród nich 6 specjalności inżynierskich na kierunkach logistyka, informatyka i inżynieria zarządzania w tym studia informatyczne Software Development, które realizowane są w całości w języku angielskim.


– W ofercie zimowej na studiach licencjackich mamy nasze najnowsze kierunki, które pojawiły się pierwszy raz jesienią. To dietetyka i kosmetologia kierunki, dla których wybudowaliśmy od podstaw nową infrastrukturę z laboratoriami i specjalistycznymi salami ćwiczeniowymi oraz kolejna nowość tego roku akademickiego, kierunek media i komunikacja w biznesie. Na uwagę zasługują też nasze największe kierunki – bezpieczeństwo wewnętrzne z trzema bardzo atrakcyjnymi specjalnościami, filologia angielska, logistyka czy zarządzanie – mówi Katarzyna Saranek, rzecznik uczelni.


Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu zaprasza również na 6 kierunków studiów II stopnia, czyli magisterskich oraz 14 kierunków studiów podyplomowych realizowanych w większości w formie hybrydowej lub online.


– Coraz ważniejsze stają się współcześnie zagadnienia związane z koniecznością dbania o naszą planetę i takiego zarządzania zasobami, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Dlatego ku uwadze polecam 3-semestralne studia magisterskie o specjalności Specjalista do spraw zrównoważonego rozwoju na kierunku turystyka i rekreacja oraz studia podyplomowe Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG a także studia podyplomowe z ochrony środowiska. To oczywiście tylko pewna propozycja, bo nasza oferta jest znacznie szersza – dodaje Saranek.

Szczegółowe informacje uczelnia udostępnia na stronie: https://www.merito.pl/wroclaw/